ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ РОЗПОДІЛЕНИМИ СИСТЕМАМИ

  • E. V. Skakalina
Ключові слова: складні територіально-розподілені системи, інформаційні технології, гібридні генетичні алгоритми, нечіткі множини, метод групового урахування аргументів

Анотація

На сучасному етапі розвитку світового виробництва проблема створення і управління великими складними територіально-розподіленими системами зайняла центральне місце як в науці, так і в розвитку суспільства. Зазвичай великі складні розподілені системи вимагають для своєї діяльності великих пулів ресурсів-матеріальних, людських, фінансових, енергетичних, адекватне управління котрими неможливо без застосування інтелектуальних інформаційних технологій. Одною із основних тенденцій розвитку інформаційних технологій та інформаційних систем є проблема інтеграції зазначених технологій та систем з існуючими та майбутніми виробничими та соціально-економічними структурами і відповідними системами управління. В роботі представлені результати розробки і впровадження комплексу інформаційних технологій для оптимізації управління складними розподіленими системами в контексті обраного критерію мінімізації вартості витратної частини бюджету. Методологія досліджень базується на основі теорії систем та системного аналізу, гібридних генетичних алгоритмів, теорії нечітких множин, методу групового урахування аргументів. Наведені результати верифікації запропонованих інформаційних технологій на об’ектах різних предметних областей – агровиробництва, енергетичної галузі, логістики. Процент оптимізації витратної частини виробничого або процесного циклу знаходиться в інтервалі від 4,6% до 28%.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Guide for the Business Process Management Common Body of Knowledge ABPMP BPM CBOK v.3.0, 2013. – ABPMP International. – 445 с.
2. Кожевников С.А., 2016. Проектное управление как инструмент повышения эффективности деятельности органов государственной исполнительной власти // Вопросы территориального развития .-2016.- №5(35).- С.1-17.
3. Zadeh L.A. The concept of a linguistic variable and its application to appro1imate reasoning / L.A. Zadeh // Inform. Sci. O 1975. O Vol. 8. O P. 199-249.
4. De Jong K.A. Evolutionary computation a unified approach // A Bradford book. Cambridge: MA, USA. 256 p.
5. Rosenbrock H.H., An automatic method for finding the greatest or least value of a function. - The Computer Journal 3, 1960. pp. 175–184.
6. Rastrigin L. A., Systems of Extremal Control - Nauka, Moscow, 1974.
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №63020. Автоматизована система “Optima-Risk- Agro” оптимізації ризиків діяльності агрохолдингів на базі апарату нечіткої логіки / Скакаліна О.В. - Зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності України, м. Київ 18 грудня 2015 року.
8. Ivakhnenko A.G., Ivakhnenko G.A. The Review of Problems Solvable by Algorithms of the Group Method of Data Handling. Published in Pattern Recognition and Image Analysis, Vol. 5, No. 4, 1995, pp.527-535.
9. Скакаліна О.В. Прикладні аспекти використання методу групового урахування аргументів при короткостроковому прогнозуванні // Науковий Вісник національного гірничого університету.- Днепропетровськ, 2015.- Вип. 6(150).- С. 80-88.
10. GMDH Shell // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.machinelearning.ru/GMDH_Shell.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Skakalina E.V. Інноваційна концепція системи управління складними розподіленими системами / E.V. Skakalina // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 24-29. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.024.
Розділ
Управління в складних системах