ОБРОБКА СИГНАЛІВ У БОРТОВІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДУ ДЕЛ-02

  • V. I. Noskov
  • N. V. Mezentsev
  • G. V. Geiko
  • V. I. Panchenko
Ключові слова: датчик частоти обертання, тяговий асинхронний привід, система передачі моменту, обробка сигналів

Анотація

Показано, що наявність пружних зв'язків в системі передачі моменту, а також постійно змінюючихся умов зчеплення колеса з рейкою призводять до коливань на виході датчика частоти обертання ротора. Проведено аналіз різних способів згладжування цих сигналів. Прийнятним виявилося згладжування сигналів шляхом обчислення простого ковзного середнього. Пропонується обробка сигналів, які надходять з датчиків частоти обертання двигунів в тяговому асинхронному приводі.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Зубенко Д.Ю. Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов скоростных электропоездов / Д.Ю. Зубенко // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. – Х.: 2007. – №7 – С. 337 – 344.
2. Хворост М.В. Тяговий асинхронний електропривод для міського електротранспорту / М.В. Хворост, М.І. Шпіка, А.І. Бесараб // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – №3. – С. 7 – 10.
3. Орловский И.А. Учёт упругих связей и распределённой нагрузки при векторном управлении асинхронным тяговым приводом дизель-поезда / И.А. Орловский, А.Н. Кулешов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 19. – С. 209 – 213.
4. Глазырин А.С. Математическое моделирование электромеханических систем, аналитические методы: учебное пособие / А.С. Глазырин. – Томск: изд. Томского политехнического университета. – 2009. – 216 с.
5. Федяева Г.А. Моделирование перспективного маневрового тепловоза с векторным управлением асинхрон- ным тяговым приводом / Г.А. Федяева // Вест. Брянского техн. ун-та. – 2007. – №3 (15). – С. 39 – 45.
6. Федяева Г.А. Математическое моделирование электромеханических процессов в асинхронном тяговом приводе тепловоза ТЭМ21 / Г.А. Федяева, В.Н. Федяев // Вестник ВНИИЖТ. – 2005. – №6 – С. 39 – 45.
7. Заполовский Н.И. Моделирование тягового электропривода дизель-поезда с учетом сцепления колесных пар с рельсами / Н.И. Заполовский, С.И. Червонный, Р.М. Грыб // Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов. Серия: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2006. – №23. – C. 61 – 66.
8. Носков В.B. Моделирование электромеханической системы моторного вагона с учетом диссипативных сил / В.И. Носков, А.Ю. Заковоротный, Н.В. Мезенцев, Г.В. Гейко // Автоматизированные технологии и производства. – Изд. МГТУ им. Г.И.Носова. – 2016. – №3 (13) – С. 31 – 36.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Noskov V.I. Обробка сигналів у бортовій системі управління дизель-поїзду дел-02 / V.I. Noskov, N.V. Mezentsev, G.V. Geiko, V.I. Panchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 20-23. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.020.
Розділ
Управління в складних системах