ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕРГАТИЧНОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Yu. V. Melnik
  • S. V. Kozelkov
Ключові слова: людина-оператор, функціональний стан, узагальнений показник, ергатична система

Анотація

Обґрунтовано доцільність застосування методу перетворення інформативних психофізіологічних параметрів людини і алгоритму визначення узагальненого показника функціонального стану людини-оператора для досліджень ергатичних систем загального і спеціального призначення у порівнянні з традиційними статистичними методами.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: МГУ, 1984. – 200 с.
2. Медведев В.И. Проблемы общей теории трудовой деятельности // Физиология человека. – Т. 25, №3. – С. 5-7.
3. Сравнительная информативность показателей функционального состояния организма спортсменов / А.В. Муравьев, Л.Г. Зайцев, М.И. Симаков, Е.П. Сулоев // Теория и практика физ. культуры. – 1996. - № 9. – С. 25-29.
4. Коган А.Б., Владимирский Б.М. Функциональное состояние человека-оператора: Оценка и прогноз. – Л.: Наука, 1988. – 212 с.
5. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде. Методические рекоменда- ции. – М.: Экономика, 1990. – 109 с.
6. Комплексна методика визначення психофізіологічного стану військовослужбовців на етапі професійного відбору для участі у міжнародних миротворчих операціях: Методичні рекомендації./ Під ред. М.Г. Маслової. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2005. – 123 с.
7. Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд. – К.: Наук. думка, 1991. – 216 с.
8. Маслова М.Г., Поляков О.А., Мельник Ю.В. Деклараційний патент на корисну модель „Спосіб оцінки рівня функціонального стану організму людини” Опубл. 15.03.2005. Бюл. № 3.
9. Мельник Ю.В. Людина-оператор в структурі управління TMN мережі / Мельник Ю.В., Гаврилко Є.В. // Зв'язок. – 2017. – № 6(130). – с. 36-42.
10. Мельник Ю.В. Метод перетворення інформативних параметрів стану людини-оператора в ергатичних телекомунікаційних системах. Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – № 3(56). – с. 104-110.
11. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грабовский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 279 с.
12. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. – Тюмень.: Изд-во ТГУ, 2000. – 352 с.
13. Основные показатели физиологической нормы у человека. / Под ред. И.М. Трахтенберга. – К.: Авиценна, 2001. – 372 с.
14. Кучук Г.А. Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, Н.В. Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2017. – Вип. 2(42). – С. 117-120.
15. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113.
16. Войнов В.Б., Воронов Н.В., Золотухи В.В. Методы оценки состояния систем кислородообеспечения организма человека. Учебно-методическое пособие. – Ростов на Дону: Ростовский гос. ун-т, 2002. – 99 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Melnik Yu.V. Особливості управління ергатичною телекомунікаційною системою спеціального призначення / Yu.V. Melnik, S.V. Kozelkov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 14-19. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.014.
Розділ
Управління в складних системах