ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРЯМОГО УПРАВЛІННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

  • Ahmed Ibrahim Jaber Alzubaydy
  • V. P. Dorohobid
  • Mohammed Saady Hasan
  • M. K. Borozdin
Ключові слова: пряме керування моментом, вектор потокозчеплення, модель асинхронного двигуна, MATLAB, DTC

Анотація

У статті представлено математичний опис асинхронного двигуна з подальшим моделюванням в програмі MATLAB. У моделі реалізується метод прямого керування моментом (DTC). Основна ідея управління полягає в тому, що на кожному кроці розрахунку визначається оптимальний стан напруги інвертора, яке викликає зміна, як моменту, так і потокозчеплення статора в необхідному напрямку. Представлені отримані перехідні процеси.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием / Г.Г.Соколовский // учебник для студ. Высш. учеб. заведений, 2-е изд., испр.– М.: Издательский центр «Академия», 2007.-272 с.
2. Lamchich Tahar. Torque Control / Edited by Prof. Moulay Tahar Lamchich // Croatia: Publisher InTech, 2011. – 292 p.
3. Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока / А.Б. Виноградов // ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2008. – 298 с.
4. Muhammed H. Rashid. Power Electronics, Circuits, Derives and applications / H. Rashid Muhammed // Pearson Education Inc. 2004.
5. Trzynadlowski Andrzej M. Control of induction motor / Andrzej M. Trzynadlowski // London: Academic Press, 2001 – 228 p.
6. Chee-Mun Ong. Dynamic Simulation of Electric Machinery: Using MATLAB/SIMULINK / Chee-Mun Ong // Prentice Hall PTR, 1998 – 626 p.
7. Kopylov I.P. Mathematical Models of Electric Machines / I.P. Kopylov // translated from the Russian by P. S. Ivanov – Mir Publishers Moscow, 1984. - 280 p.
8. Усольцев А.А. Частотное управление асинхронными двигателями / А.А. Усольцев // Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2006, – 94 с.
9. Merzoug M. S, Naceri F. Comparison of Field- Oriented Control and Direct Torque Control for Permanent Magnet Synchronous Motor. PWASET, vol. 35, nov. 2008.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Alzubaydy AhmedIbrahim Jaber Дослідження системи прямого управління моментом асинхронного двигуна / AhmedIbrahim Jaber Alzubaydy, V.P. Dorohobid, MohammedSaady Hasan, M.K. Borozdin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 3-8. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.003.
Розділ
Управління в складних системах