ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВПОБУДОВИ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ

  • І. Ю. Чернявський
  • В. В. Тютюник
  • В. Д. Калугін
  • З. В. Білик
  • В. Б. Матикін
Ключові слова: теоретичні і методологічні основи побудови, надзвичайна ситуація воєнного характеру, радіаційний моніторинг, системно-інформаційний аналіз, осередкі ядерного ураження, параметри ядерного вибуху, виявлення іоцінка обстановки

Анотація

У роботі проведено виділення рівнів ієрархій інформаційних зв’язків, окремих задач комплексної оцінки осередківядерного ураження та пов’язуючих їх інформаційних потоків. Аналізуються причинно-наслідкові зв’язки множини основних параметрів, характер залежності між рівнем цінності необхідної інформації та її кількістю в системі радіаційного моніторингу. Апробована методологія кількісної оцінки повного і точного обліку необхідних параметрів у завданнікомплексної оцінки осередків ядерного ураження. Авторами пропонується методологія комплексної оцінки осередківядерного ураження на основі реєстрації та обліку необхідних і достатніх параметрів ядерного вибуху, параметрівсередовища і параметрів об’єкта у зоні надзвичайної ситуації.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Чернявський І.Ю. Використання результатів під час розробки теоретичних та методологічних основпобудови системи радіаційного моніторингу надзвичайних ситуаційвоєнного характеру / І.Ю. Чернявський, В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, З.В. Білик, В.Б. Матикін // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 176-184. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.176.