ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТАТИСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕДУРОЮ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ПРОГРАМНОМУ ГЕМОДІАЛІЗІ

  • P. F. Shapov
  • R. S. Tomashevskyi
  • B. V. Tkachuk
  • V. М. Pavlyuk
Ключові слова: програмний гемодіаліз, ультрафільтрація, інтерстиціальна рідина, біоімпедансометрія, модель Фрікке-Морзе, коваріаційний аналіз, оптимізація, середній ризик, статистичне управління

Анотація

У статті запропоновано інформаційну технологію статистичного управління процедурою ультрафільтрації при програмному гемодіалізі на основі інформації, отриманої з сигналів біоімпедансометрії.У статті проведено аналіз літературних джерел, який показав гостру необхідність розробки системи інформаційної підтримки процедури гемодіалізу або її автоматизації. Недосконалість класичних методів оцінкирівня гідратації пацієнта не дозволяє використовувати їх в якості сигналів індикації стану біологічного об'єкта в режимі реального часу. Аналітичний огляд показав, що найбільш підходящим сигналом, за допомогоюякого можливий моніторинг стану пацієнта, є сигнал біоімпедансометріі. Метою роботи була розробка інформаційної технології моніторингу стану пацієнта і статистичного управління процедурою ультрафільтрації на основі сигналів біоімпедансометріі. Для аналізу таких сигналів був обраний коваріаційний аналіз, такяк він дозволяє оцінити глобальні та локальні тренди сигналу з урахуванням його нестаціонарності, а такожоцінити значимість зміни цих трендів. На тренди класичного коваріаційного розкладання, в роботі був запропонований модифікований коваріаційний метод аналізу, який дозволяє враховувати відносну зміну трендів біоімпедансних сигналів на декількох частотах, і, тим самим, зменшуючи суму випадкового залишку. Такий підхіддозволяє, збільшуючи чутливість методу до динамічних змін, отримати додатковий інформативний параметр. Експериментальні дослідження на пацієнтах, які перебувають на процедурі програмного гемодіалізу,показав ефективність запропонованого методу. Адекватність отриманих статистичних рішень повністюпідтвердилася результатами контрольного дослідження - вимірювання рівня гематокриту.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Даугирдас Джон Т. Руководство по диализу / Даугирдас Джон Т. , Блейк Питер Дж., Тодд С. Инг. – М.: Центр Диализа. – 2003. – 744с.
2. Стецюк Е.А. Основы гемодиализа / Е.А. Стецюк. – М.: Изд. дом ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 392 с
3. Ronco С. Hemodialysis: from basic research to clinical trials / Claudio Ronco, Dinna N.Cruz. // Karger Medical & Scientific Publishers. – 2008. – Р. 277.
4. Rose B.D. Clinical physiology of acid–base and electrolyte disorders / B.D. Rose, T.W. // Medical Pub. Division. – New York.: McGraw-Hill, 2001.
5. Castellano S. Clinical, analytical and bioimpedance characteristics of persistently overhydrated haemodialysis Інфокомункаційні системи 159 patients / Sandra Castellano, Inés Palomares, Manuel Molina and et. // Nefrologia. – 2014. – № 34(6). Р. 716 – 723
6. Hyponatremia, hypernatremia, and mortality in patients with chronic kidney disease with and without congestive heart failure / C.P. Kovesdy, E.H. Lott, J.L. et al. // Circulation. – 2012. – № 125. – Р. 677 – 684.
7. Spiegel D.M. Bioimpedance resistance ratios for the evaluation of dry weight in hemodialysis / D.M. Spiegel, K. Bashir, B. Fisch // Clin Nephrol. – 2000. № 53. – Р. 108 – 114.
8. Биоимпедансный анализ состава тела человека / [Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г.]. – М. : Наука, 2009. – 392 c.
9. Gravimetric Method for in Vitro Calibration of Skin Hydration Measurements / O.G. Martinsen, G. Orjan S. Grimnes. – Biomedical Eng., IEEE Trans. – 2008. – Р. 728 - 732.
10. Lindsay R.M. Online monitoring and feedbackcontrol / R.M. Lindsay, D. Schneditz // Replacement of renal function by dialysis. – Kluwer. – 2004. – Р. 555-584.
11. Jaffrin M.Y. Body fluid volumes measurements by impedance: A review of bioimpedance spectroscopy (BIS) and bioimpedance analysis (BIA) methods // M.Y. Jaffrin H. Morel . –Med Eng Phys. – 2008 Dec. – № 30(10). – Р. 1257 - 1269.
12. Trevor Hastie. Generalized additive models for medical research / Trevor Hastie, Robert Tibshirani. - Stat Methods Med Res, 1995. pp. 187-196.
13. Статистика / Роберт А. Доннелли-мл. - М.: Астрель:АСТ, 2007. - XIV, 367.
14. Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента/ Джонсон Н., Лион Ф. - М.: Мир, 1981. - 520 с.
15. Final Draft Post-Refereeing: Taroni F., Biedermann A., Bozza S. 2016, Statistical hypothesis testing and common misinterpretations: Should we abandon p-value in forensic science applications?, Forensic Science Int., 259, e32-e36.
16. Hopkins W.G. Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science / Hopkins W.G., Marshall S.W., Batterham A.M., Hanin J. - Jan 2009, 41(1):. - pp. 3-13. DOI:10.1249/MSS.0b013e31818cb278 ·
17. Bioimpedance Monitoring of Dialysis Patients During Ultrafiltration. / Mosiychuk V.S., Timosenko G.V., Sharpan O.B., Tkachuk B.V., Tomashevskyi R.S. // Conf. Proc., IEEE Elnano. – April 19-21, 2016. – Kyiv. –pp. 236-239
18. Уточнение электрической схемы организма для биоимпедансометрии при ультрафильтрации эквивалентной / Б.В. Ткачук, Р.С. Томашевский, Е.И. Сокол, В.Н. Лесовой // Вестник НТУ «ХПИ». – №46 (1155). – с. 56-62.
19. Актуальні проблеми автоматики та приладобудування: матеріали всеукраїнської НТК / Є.І. Сокол (голова оргком.) – Х.: ТОВ «В справі», 2015. – 211 с.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Shapov P.F. Інформаційна технологія статистичного управління процедурою ультрафільтрації при програмному гемодіалізі / P.F. Shapov, R.S. Tomashevskyi, B.V. Tkachuk, PavlyukV.М. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 153-159. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.153.