ТЕМАТИЧНЕ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗАШУМЛЕНОГО ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО ЗОБРАЖЕННЯ РОЙОВИМ МЕТОДОМ

  • І. А. Хижняк
  • О. М. Маковейчук
  • В. Г. Худов
  • І. В. Рубан
  • Г. В. Худов
Ключові слова: оптико-електронне зображення, тематичне сегментування, ройовий метод, мурашинийметод, еволюційний метод, бортова система, адитивний білий гаусовий шум, відстань Кульбака-Лейбнера, інформаційний показник, середньоквадратичне відхилення

Анотація

Проведено стислий відомих автоматичних та інтерактивних методів сегментування зображень, їхпереваги та недоліки. Встановлено, що для сегментування оптико-електронного зображення, що отриманоз бортової системи спостереження, в умовах впливу шумів доцільно використовувати інтерактивні методи сегментування, взагалі та удосконалений еволюційний метод сегментування оптико-електронного зображення, що заснований на інтегруванні мурашиного та ройового методів, зокрема. Проведено сегментування оптико-електронного зображення в умовах впливу адитивного білого гаусового шуму при різних значеннях середньоквадратичного відхилення та візуальна оцінка якості сегментування. Проведено порівнянняудосконаленого еволюційного методу, що заснований на інтегруванні мурашиного та ройового методів звідомим методом Канні в умовах впливу адитивного білого гаусового шуму. Встановлено, що в умовах впливу адитивного білого гаусового шуму удосконалений еволюційний метод сегментування, що заснований наінтегруванні мурашиного та ройового методів, забезпечує виграш у значенні інформаційного показника –відстані Кульбака-Лейбнера від 5% до 15%.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Хижняк І.А. Тематичне сегментування зашумленого оптико-електронного зображення ройовим методом / І.А. Хижняк, О.М. Маковейчук, В.Г. Худов, І.В. Рубан, Г.В. Худов // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 146-152. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.146.