ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  • Е. V. Meleshko
  • S. G. Semenov
  • V. D. Khokh
Ключові слова: рекомендаційні системи, інтелектуальні системи, контентна фільтрація, колаборативна фільтрація, метрики подібності, алгоритми класифікації

Анотація

У роботі розглянуті основні види рекомендаційних систем у мережі Інтернет, засновані на методахконтентної та колаборативної фільтрації. Розглянуто способи збору даних про користувачів з вебресурсів, необхідні для формування рекомендацій. Досліджено методи побудови класифікаторів для контентної фільтрації. Також досліджено способи обчислення коефіцієнту подібності користувачів абооб’єктів у колаборативній фільтрації.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Jones M. Recommender systems, Part 1. Introduction to approaches and algorithms. Learn about the concepts that underlie web recommendation engines / M. Jones – 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/osrecommender1/ index.html?s_tact=105agx99&s_cmp=cp
2. Xiaoyuan Su and Taghi M. Khoshgoftaar A Survey of Collaborative Filtering Techniques A Survey of Collaborative Filtering Techniques // Hindawi Publishing Corporation, Advances in Artificial Intelligence archive, USA : журнал. — 2009. — P. 1 - 19.
3. Меньшикова Н.В. Обзор рекомендательных систем и возможностей учета контекста при формировании индивидуальных рекомендаций / Н. В. Меньшикова, И.В. Портнов, И.Е. Николаев. // ACADEMY. – 2016. – №6. – с. 20–22.
4. Пономарев А. В. Обзор методов учета контекста в системах коллаборативной фильтрации // Труды СПИИРАН, 2013. № 7 (30), С. 169-188.
5. Сегаран Т. Программируем коллективный разум. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2013. – 368 с.
6. Охотний С.М. Збирання даних про користувачів віртуальної соціальної мережі за допомогою web- кроулера / С.М. Охотний, Є.В. Мелешко // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». м. Кропивницький. 20-22 квітня 2017 р. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2017. – С. 157-159.
7. API Graph [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/
8. What is Selenium? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://docs.seleniumhq.org/
9. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект: Підручник. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2002. – 366 с.
10. Болотова Л. С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на знаниях / Л. С. Болотова – Москва: «Финансы и Статистика», 2012. – 663 с.
11. C5.0: An Informal Tutorial [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.rulequest.com/see5- unix.html.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
MeleshkoЕ.V. Дослідження методів побудови рекомендаційних систем в мережі інтернет / MeleshkoЕ.V., S.G. Semenov, V.D. Khokh // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 131-136. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.131.