ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ WEB-ДОДАТКІВ

  • О. V. Kovalenko
Ключові слова: оцінка ризиків, розробка програмного забезпечення, уразливості безпеки

Анотація

У даній роботі розроблено імітаційну модель технології тестування безпеки на основі положень теорії масштабування імітаційних моделей, що відрізняється від відомих адаптацією вибору вхідних операторів управління і даних допідвищення вимог оперативності розробки та реалізації моделі, що виразилося в реалізації процедури взаємодії з реальним браузером з використанням засобів автоматизації браузера і формуванні даних для атаки на декількох діалектах.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Maven – Introduction: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://maven.apache.org/what-is-maven.html.
2. Maven – POM Reference: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://maven.apache.org/pom.html.
3. Gamma E. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. / Erich Gamma. – Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995.
4. Fowler M. Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern: [Електронний ресурс] / Martin Fowler. – Режим доступу: https://martinfowler.com/articles/injection.html.
5. Spring Framework: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://projects.spring.io/spring-framework/.
6. Ranganath V., Amtoft T., Banerjee A., Dwyer M., Hatcliff J. A new foundation for controldependence and slicing for modern program structures. Technical report 8, santos lab, Kansas State University, 2004.
7. Савенков К. О. Использование зависимостей при масштабировании имитационных моделей. In Методы и средства обработки информации. Труды второй Всероссийской научной конференции, pages 428–434. - М.: Издательский отдел факультета Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005.
8. Семенов С.Г., Швачич Г.Г., Карпова Т.П., Волнянський В.В. Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2016. – Вип. 3(140) С. 221-226.
9. Коваленко А.В. Методы качественного анализа и количественной оценки рисков разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко // Системи обробки інформації. – Вип.. 5(142). – Х.: ХУПС, 2016. – С. 153-157.
10. Проблемы анализа и оценки рисков информационной деятельности / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский // Системи обробки ін- формації. – Вип 3(140). – Х.: ХУПС, 2016. – С. 40-42.
11. Метод качественного анализа рисков разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Випуск 2(23). – Харків: ХУПС. – 2016. – С. 150-158.
12. Метод количественной оценки рисков разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский // Збір- ник наукових праць ХУПС. Вип. 2 (47). – Харків: ХУПС, 2016. – С. 128-133.
13. Коваленко А.В. Использование псевдобулевых методов бивалентного программирования для управления рисками разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Випуск 1 (37). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 98-103.
14. Коваленко А.В. Метод управления рисками разработки программного обеспечения / А.В. Коваленко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Вип. 2 (38). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 93-100.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
KovalenkoО.V. Імітаційна модель технології тестування безпеки web-додатків / KovalenkoО.V. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 114-122. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.114.