МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСОРІВ

  • О. М. Петровський
  • Є. В. Гаврилко
  • Д. О. Петровська
  • С. Є. Сідоров
Ключові слова: центральний процесор, система охолодження, рівняння теплопровідності Фур'є, програмування

Анотація

Проведено аналіз сучасних процесорів, а саме їх конструкцій та принципів роботи. Розглянуті системи охолодження сучасної обчислювальної техніки. На основі будови процесорів та принципів їх роботивизначені режими нагрівання та теплопередачі в оточуюче середовище. Зроблене порівняння систем охолодження інтегральної мікросхеми. Запропонована фізико-математична модель процесу перерозподілу теплав внутрішній структурі процесора на основі рівняння теплового балансу і рівняння теплопровідності Фур’є.Розроблена математична модель дозволила аналізувати температурні режими роботи процесорів з метою зниження температури нагрівання напівпровідникових кристалів їх внутрішньої структури, а такожудосконалення процесу тепловідведення і технічних засобів систем охолодження.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Петровський О.М. Математичне моделювання та програмна реалізація розрахунку теплових режимів сучасних процесорів / О.М. Петровський, Є.В. Гаврилко, Д.О. Петровська, С.Є. Сідоров // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 84-88. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.084.