ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОТИПОВІТРЯНОЮ ОБОРОНОЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

  • A. M. Lutsyshyn
  • G. S. Stepanov
  • I. A. Kostiuk
Ключові слова: управління, ППО, система управління, ефективність управління, ВДО, критичні об’єкти держави, органи управляння, пункти управління ППО

Анотація

В статті розглянуто роль і місце протиповітряної оборони у системі стратегічних дій та її вплив на забезпечення обороноздатності держави. Вказані проблемні питання, які впливають на організацію та ведення протиповітряної оборони. Розглянуто протиріччя існуючих теоретичних підходів до управління протиповітряною обороною України з практичними можливостями її реалізації. Причини їх виникнення та вплив на ефективність управління протиповітряною обороною. Особливістю питання, що розглядається в статті, є урахування умов управління протиповітряною обороною під час стратегічної операції збройних сил, яка має комплексний характер проведення, в основі якого покладено одночасне застосування міжвидових угруповань військ пов’язаних єдиною стратегічною метою. Розглянуто шляхи їх вирішення та визначені напрямки для подальшого дослідження з метою обґрунтування рекомендацій по підвищенню ефективності управління протиповітряною обороною у ході ведення операції ЗС без зниження ефективності системи протиповітряної оборони держави.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Указ Президента України №73/2017 “Про рішення національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Державну програму розвитку збройних сил України на період до 2020 року”.
2. Загорка О.М. Аналіз підходів для визначення доцільних форм і способів бойових дій угруповань військ (сил) / О.М. Загорка, Р.І. Тимошенко, І.О.Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборрони України імені Івана Черняховського. – 2015. – № 1 (53). – С. 7-12.
3. Петров В.М. Проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України / В.М Петров, І.М. Тіхонов, О.В. Заболотний // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2016. – № 4 (49). – С. 35-37.
4. Щипанський П.В. Напрямки розвітку родів авіації та родів військПовітряних Сил в перспективній структурі Збройних Сил України / П.В. Щипанський, О.В. Пу- Системи управління, навігації та зв'язку, 2018, випуск 1(47) ISSN 2073-7394 58 ховий, Г.С. Степанов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборрони України імені Івана Черняховського. – 2014. – № 2 (51). – С. 83-88.
5. Степанов Г.С. Досвід іноземних держав щодо здійснення прикриття обєктів від можливих терористичних атак (актів) з повітря при проведенні заходів / Г.С. Степанов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2012. — № 1 (27). — С. 17-20.
6. Кларк Р. Третья мировая война: какой она будет? / Р. Кларк, Р. Нейк ; перс англ. Е Карманова. СПб.: Питер, 2011.
7. Барабаш О.В. Трансформация положений тео- рии Джона Уордена в современных условиях вооруженной борьбы / О.В.Барабаш, С.Ю. Мухин, О.Н. Горский, Ю.К.Мирошниченко// Первый независимый научный вестник. – Киев, 2017. – №22. – С.8-12.
8. Ткаченко В. І. Проблема “міжвидовості” та шляхи її вирішення / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2013. — № 2. — С. 41-48.
9. Піскунов С. М. Перспективна структура системи управління силами та засобами протиповітряної оборони сухопутних військ / С. М. Піскунов // Збірник наукових праць Харківського національного університету По- вітряних Сил. – 2013р. – № 2 (35). – С. 6-10.
10. Нізієнко Б.І. Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України / Б.І. Нізієнко, С.А. Юхновський, С.А. Макаров // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — Харків, 2017. — № 1 (26). — С. 17-20.
11. Алимпиев В.А. Існуюча система ППО в зоні відповідальності ПвК, перспективи развитку , система ППО майбутнього/ В.А.. Алімпієв, В.О. Курочкін, С.П. Мазін // Новітні технології для захисту повітряного простору: зб. Тез доповідей Тринадцатої наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 12 – 13 квітня 2017р. – Харків, 2017 – С.26.
12. Генов Б.А. Проблемні питання та можливі напрямки підвищення ефективності організації міжвидової взаємодії під часвиконання завдань за призначенням / Б.А.Генов, А.О. Бережний // Новітні технології для захисту повітряного простору: зб. Тез доповідей Тринадцатої наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 12 – 13 квітня 2017р. – Харків, 2017 – С.27.
13. Шинкарьов Є.М. Методичний підхід до оцінки ефективності системи управління противоздушною обороною / Є.М. Шинкарьов, В.П.Городнов, С.В. Лазебник, О.Н. Мисюра // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 2 (51). – С. 25-27.
14. Загорка О.М.. Особливосты та принципи побудови мережоцентричної системи управління угруповання військ (сил) / О.М. Загорка, В.В. Коваль, В.В. Тюрін, В.Г. Малюга, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016р. – № 3 (48). – С. 7-11.
15. Єрмошин М.О. Основні показники для оцінки ефективності функціонування системи протиповітряної оборони / Єрмошин М.О // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2008р. – № 2 (17). – С. 14-16.
16. Пунда Ю.В. Проблеми відповідності системи управління Збройними Силами України умовам гібридної війни / Ю.В. Пунда, С.І. Антоненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Національний університет оборрони України імені Івана Черняховського. – Київ 2017. – № 21 (28). – С. 120.
17. Алимпиев В.А. Існуюча система ППО в зоні відповідальності ПвК, перспективи развитку , система ППО майбутнього/ В.А. Алімпієв, В.О. Курочкін, С.П. Мазін // Новітні технології для захисту повітряного простору: зб. Тез доповідей Тринадцатої наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 12 – 13 квітня 2017р. – Х., 2017 – С.26.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Lutsyshyn A.M. Проблеми визначення управління протиповітряною обороною під час проведення операції збройних сил / A.M. Lutsyshyn, G.S. Stepanov, I.A. Kostiuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 52-58. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.052.