МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОВОРОТНОЇ ПЛАТФОРМИ ОДНОКІВШЕВИХ ЕКСКАВАТОРІВ

  • N. V. Yermilovа
  • E. V. Gavrilko
  • S. G. Kyslytsia
Ключові слова: електропривод екскаватора, поворотна платформа, пружність системи, комп’ютерна модель, автоматичне керування

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан і напрямки розвитку електроприводу механізму повороту одноківшевих екскаваторів. Розроблені комп’ютерні моделі систем автоматичного керування для двох випадків: без урахування та з урахуванням пружних властивостей об’єкту. Проведене моделювання системи дало змогу проаналізувати динамічні властивості електроприводу екскаватора разом з його механічною частиною та отримати висновки про шляхи досягнення найкращої динаміки системи.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Портной Т.З., Парфёнов Б.М., Коган А.И. Современное состояние и направления развития электротехнических комплексов одноковшовых экскаваторов / Т.З. Портной, Б.М. Парфёнов, А.И. Коган. – М.: Знак, 2002. - 113 с.
2. Ключев В.И. Ограничение динамических нагрузок електропривода / В. И. Ключев. – М.:Энергия, 1971. – 320 с.
3. Воскобойник В.Э. Основы электропривода производственных машин и комплексов: учебное пособие / В.Э. Воскобойник, В.А. Бородай – Д.: Государственный ВУЗ «НГУ», 2015. – 121 с.
4. Куцик А.С. Автоматизовані системи керування на програмованих логічних контролерах: Навч. посіб. - Нац. ун-т «Львівська політехніка»/ А.С. Куцик, В.О. Місюренко.— Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 199 с.
5. Тамарянський І.С., Єрмілова Н.В. Аналіз параметрів електропривода поворотної платформи екскаватора з урахуванням пружності системи // Збірник тез за матеріалами ІІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 4 грудня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
YermilovаN.V. Моделювання та дослідження електропривода поворотної платформи одноківшевих екскаваторів / YermilovаN.V., E.V. Gavrilko, S.G. Kyslytsia // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 48-51. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.048.