ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ В ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ СУЧАСНОСТІ

  • V. D. Karlov
  • O. V. Lukashuk
  • O. V. Besova
Ключові слова: інформаційна безпека, радіоелектронна боротьба, захист інформації, електромагнітна хвиля, електромагнітна сумісність

Анотація

У статті проаналізовано тенденції розвитку радіоелектронної боротьби, сучасних систем управління військами (силами) та зброєю провідних країн світу. Наведено основні етапи розвитку радіоелектронної боротьби, які характерні для Збройних Сил світових країн, у тому числі і України.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Радзиевский В.Г. Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии / В.Г. Радзиевский. – М.: Радиотехника, 2006. – 424 с.
2. Karlov V.D. Essence and types of informative weapon in modern informative conflicts / V.D. Karlov, O.V. Lukashuk, S.M. Sholokhov // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС, 2016. – Вип. 2(47). - С. 42-44.
3. Лукашук О.В. До питання про суть та види інформаційної зброї в сучасних інформаційних конфліктах / В.Д. Карлов, О.В. Лукашук, С.М. Шолохов // Системи обробки інформації. - Х.: ХУПС, 2016. – Вип. 8(145). – С. 111-114.
4. Толкачев А.А. Некоторые тенденции развития радиолокационных и связных систем / А.А. Толкачев, Е.Н. Егоров, А.В. Шишлов // Радиотехника, – 2006. – № 4. – С. 5-11.
5. Палий А.И. Очерки истории радиоэлектронной борьбы / А.И. Палий. – М.: Вузовская книга. – 2006. – 284 с.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Karlov V.D. До питання розвитку радіоелектронної боротьби в збройних конфліктах сучасності / V.D. Karlov, O.V. Lukashuk, O.V. Besova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 40-43. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.040.