ПОХИБКА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗА ПАРАМИ DME/DME ТА VOR/DME РАДІОМАЯКІВ

  • I. V. Ostroumov
Ключові слова: DME, DME/DME, VOR/DME, далекомірне обладнання, точність, пара радіонавігаційних точок, повітряний простір, Україна, позиціонування, альтернативні методи позиціонування, APTN

Анотація

Сьогодні методи зональної навігації використовуються у якості альтернативних до глобальних супутникових систем позиціонування. Найбільш популярні альтернативні методи позиціонування у обчислювальній системі літаководіння гуртуються на використані дальномірних радіомаяків. Оцінювання похибок визначення координат місцеположення літака є одним з важливих завдань навігації. У статті розглянуто проблему оцінювання похибок позиціонування за далекомірним обладнанням DME. Відповідно міжнародним вимогам до складу бортового обладнання літака цивільної авіації проблема розглянута з точки зору застосування оптимальної пари DME. Виконано оцінювання максимальної точності навігації за DME/DME для повітряного простору України за умови використання оптимальної пари радіонавігаційних точок.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Performance-based Navigation (PBN) Manual. Doc 9613. – ICAO, 2008. – 304 p.
2. Ostroumov I.V. Navaids facility for aircraft positioning / I.V. Ostroumov // The Sixth World Congress “Aviation in the XXI-st century” - "Safety in Aviation and Space Technologies". Volume 2. – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 3.2.1–3.2.5.
3. Kim E. Alternative DME/N pulse shape for APNT / E. Kim // Digital Avionics Systems Conference (DASC). – 2013, IEEE/AIAA. – pp. 4D2-1.
4. Lo S. Distance measuring equipment accuracy performance today and for future alternative position navigation and timing (APNT) / S. Lo, Y.H. Chen, P. Enge, B. Peterson, R. Erikson, R. Lilley // Proceedings of the 26th International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS 2013), Nashville, TN. – 2013. – pp.711–721.
5. Li S. Optimal strategy of dme beacon distrbution for dme/dme area navigation / S. Li, Y. Ni, N. Cai, // Signal Processing (ICSP), 2012 IEEE 11th International Conference on IEEE. – 2012. – Vol. 3. – pp. 2036–2039.
6. Остроумов І.В. Оцінювання точності DME/DME позиціонування для повітряного простору України / Остроумов І.В. // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 3(43). – К.:НАУ, 2013.– С. 61-67.
7. Остроумов І.В. Використання радіомаяків DME для визначення місцеположення у повітряному просторі України / І.В.Остроумов, Т.Б. Лопатко // Вісник інженерної академії України. – 2013. – № 4. – С. 300–305.
8. Ostroumov I., Kuzmenko N. Accuracy estimation of alternative positioning in navigation / 2016 IEEE 4th International Conference «Methods and Systems of Navigation and Motion Control»(MSNMC), October 18-20, – 2016 : proceedings. – Kyiv, 2016. – pp. 291–294.
9. Остроумов І. В. Оцінювання доступності наземних радіонавігаційних засобів / І.В. Остроумов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2017. – № 69. – с. 35-40. Доступно: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1398
10. Ярлыков М. С. Авиационные радионавигационные устройства и системы / М.С. Ярлыков, В.А. Болдин, В.С. Богачев. – М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1980. – 245 с.
11. Остроумов І.В. Оцінювання точності визначення лінії положення за парою далекомірного обладнання DME при вирішені навігаційних задач // І.В. Остроумов / Системи управління, навігації та зв’язку. – 2017. – Вип. 2(42). – С. 8-12.
12. DO-189. Minimum Operational Performance Standards for Airborne Distance Measuring Equipment (DME) Operating within the Radio Frequency Range of 960- 1215 MHz. – RTCA, 1985.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Ostroumov I.V. Похибка позиціонування за парами dme/dme та vor/dme радіомаяків / I.V. Ostroumov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 12-16. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.012.