МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІОТЕК КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ ПОБУДОВИ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

  • S. M. Andreev
  • V. A. Zhilіn
  • A. S. Topchy
Ключові слова: картографія, типи та формати даних, комп’ютерний зір, програмний ГІС-пакет

Анотація

Представлена методика застосування бібліотек комп’ютерного зору для побудови картографічних моделей. Розкриті особливості роботи із типами даних на мові Python, а також побудована класифікація бібліотек мови Python. Розроблена методика також пропонується у вигляді структурної схеми для кращої її візуалізації та спрощення розуміння взаємодії основних етапів роботи при побудові картографічних моделей.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Прохорёнок Н.А. Python3. Самое необходимое / Н.А. Прохорёнок, В.А.. Дронов. — СПб.:"БХВ-Петербург", 2016. — 461 с.
2. Лутц Марк. Python. Карманный справочник. 5-е изд.: Пер. с англ. — М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2015. — 320 с.
3. Уэс Маккинли. Python и анализ данных / Пер. с англ. А.А. Слинки. — М.: ДМК Пресс, 2015. — 482 с. — С. 14-21, 23-24, 57-70, 244-275.
4. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство. — Пер. с англ. — СПб.: Символ-Плюс, 2009. — 608 с.. — С. 552-556.
5. Доусон М. Программируем на Python. — СПб.: Питер, 2014. — 416 с.: ил. — С. 277-307.
6. OpenCV-Python Tutorials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.opencv.org/master/tutorial_py_root.html#gsc.tab=0.
7. Python [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dimonvideo.ru/articles/1368/.
8. Разработка Python. Python на Хабре. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habrahabr.ru/post/150302/.
9. Python 3.1. Учебник [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://ru.wikibooks.org.
10. Python 3 для начинающих. Часть 1: начало работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pythonworld.ru/numpy/1.html.
11. Python 3 для начинающих. Модуль Math [Элек-тронный ресурс] // – Режим доступа: http://pythonworld.ru/moduli/modul-math.html.
12. GDAL. GIS-LAB [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gis-lab.info/.
13. Снимки Landsat 8. USGS [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.usgs.gov/.
14. Python 3 для начинающих. Модуль Matplotlib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pythonworld.ru/moduli/modul-matplotlib.html.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Andreev S.M. Методика застосування бібліотек комп’ютерного зору для побудови картографічних моделей / S.M. Andreev, ZhilіnV.A., A.S. Topchy // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 3-7. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.003.