ЗНАННЯОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ФОРМУВАННЮ ПОВНОГО ЛОГІСТИЧНОЇ ЦЕПИ ПОСТАВОК СУХОФРУКТІВ В УКРАЇНІ

  • Yashar Rahimi
Ключові слова: підтримка прийняття рішень, поставки сухофруктів, логістична система, ланцюги поставок, моделювання бізнес процесів, штучний інтелект, інженерія знань, інтелектуальний агент

Анотація

Проаналізовано проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності функціонування існуючої логістичної ланцюга поставок сухофруктів (ЦПС) на ринок України з різних регіонів світу. Показано, що головною проблемою в забезпеченні успішного функціонування ЦПС є різні види невизначеності, що має місце при формуванні та прийнятті рішень учасниками ЦПС. Запропоновано модернізувати математичне та інформаційне забезпечення ЦПС шляхом доповнення застосовуваної в даний час середовища моделювання AnyLogic засобами штучного інтелекту та інженерії знань. В якості такого засобу запропоновано використовувати технологію мультиагентних систем (МАС). Застосування технології МАС забезпечить можливість адекватного уявлення в середовищі AnyLogic динаміки функціонування ЦПС з огляду на велику кількість різнорідних, що змінюються в часі чинників, які безпосереднім чином впливають на ефективність функціонування ЦПС.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Crainic, T.G., Dejax, P.J., Delorme, L. Models for Multimode Multicommodity Location Problems with Interdepot Balancing Requirements. // Annals of Oper. Res. – 1989. – 18. – P. 279-302.
2. Crainic, T.G., Delorme, L. Dual-Ascent Procedures for Multicommodity Location-Allocation Problems with Balancing Requirements. // Transp. Sci. – 1995. – 27(2). – P. 90-101.
3. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192с.
4. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006. – 376 с.
5. Вагнер М. Штефан. Управление поставщиками / Пер. с нем. Под ред. А.Г. Ахметзянова. – М.: КИА центр, 2006. 128 с. (Библиотека логиста).
6. Беспалов Р.С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. – М.: Вершина, 2007. – 384 с.
7. Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с.
8. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для МВА / Под общ. ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2014. – 944 с.
9. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. / Под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ ИНФРАМ, 2017.
10. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. – М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2008. – 640 с.
11. Безгубова Ю.О. Модели программных агентов в задачах информационного поиска // Славянский форум. 2015. № 2(8). С. 41-49.
12. Маркелов В.М. Применение мультиагентных систем для управления логистическими системами // Славянский форум. 2014. № 2 (6). С. 82-87.
13. Лукинский В.С., Шульженко Т.Г. Моделирование временных составляющих логи- стического цикла при реализации технологии «точно в срок» // V Всероссийская научно- практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика», Т.II. – СПб. – 2011. – С. 145–151.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Rahimi Yashar Знанняорієнтований підхід до організації підтримки прийняття рішень по формуванню повного логістичної цепи поставок сухофруктів в україні / Yashar Rahimi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 197-201. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/746 (дата звернення: 21.04.2019).