ЗНАННЯОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ФОРМУВАННЮ ПОВНОГО ЛОГІСТИЧНОЇ ЦЕПИ ПОСТАВОК СУХОФРУКТІВ В УКРАЇНІ

  • Яшар Рахімі
Ключові слова: підтримка прийняття рішень, поставки сухофруктів, логістична система, ланцюги поставок, моделювання бізнес процесів, штучний інтелект, інженерія знань, інтелектуальний агент

Анотація

Проаналізовано проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності функціонування існуючої логістичної ланцюга поставок сухофруктів (ЦПС) на ринок України з різних регіонів світу. Показано, що головною проблемою в забезпеченні успішного функціонування ЦПС є різні види невизначеності, що має місце при формуванні та прийнятті рішень учасниками ЦПС. Запропоновано модернізувати математичне та інформаційне забезпечення ЦПС шляхом доповнення застосовуваної в даний час середовища моделювання AnyLogic засобами штучного інтелекту та інженерії знань. В якості такого засобу запропоновано використовувати технологію мультиагентних систем (МАС). Застосування технології МАС забезпечить можливість адекватного уявлення в середовищі AnyLogic динаміки функціонування ЦПС з огляду на велику кількість різнорідних, що змінюються в часі чинників, які безпосереднім чином впливають на ефективність функціонування ЦПС.

Посилання

1. Crainic, T.G., Dejax, P.J., Delorme, L. Models for Multimode Multicommodity Location Problems with Interdepot Balancing Requirements. // Annals of Oper. Res. – 1989. – 18. – P. 279-302.
2. Crainic, T.G., Delorme, L. Dual-Ascent Procedures for Multicommodity Location-Allocation Problems with Balancing Requirements. // Transp. Sci. – 1995. – 27(2). – P. 90-101.
3. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192с.
4. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006. – 376 с.
5. Вагнер М. Штефан. Управление поставщиками / Пер. с нем. Под ред. А.Г. Ахметзянова. – М.: КИА центр, 2006. 128 с. (Библиотека логиста).
6. Беспалов Р.С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. – М.: Вершина, 2007. – 384 с.
7. Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с.
8. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для МВА / Под общ. ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2014. – 944 с.
9. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. / Под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ ИНФРАМ, 2017.
10. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. – М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2008. – 640 с.
11. Безгубова Ю.О. Модели программных агентов в задачах информационного поиска // Славянский форум. 2015. № 2(8). С. 41-49.
12. Маркелов В.М. Применение мультиагентных систем для управления логистическими системами // Славянский форум. 2014. № 2 (6). С. 82-87.
13. Лукинский В.С., Шульженко Т.Г. Моделирование временных составляющих логи- стического цикла при реализации технологии «точно в срок» // V Всероссийская научно- практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика», Т.II. – СПб. – 2011. – С. 145–151.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Рахімі, Я. (2017). ЗНАННЯОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ФОРМУВАННЮ ПОВНОГО ЛОГІСТИЧНОЇ ЦЕПИ ПОСТАВОК СУХОФРУКТІВ В УКРАЇНІ. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць, 6(46), 197-201. Retrieved із http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/746