АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОВІТРЯНІ ОБ’ЄКТИ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

  • А.С. Могілатенко
  • Д.М. Обідін
  • О.П. Кондратенко
  • П.Г. Берднік
Ключові слова: аналіз, метод, управління повітряним рухом

Анотація

Необхідною умовою рішення задач управління в регіональному центрі управління повітряним рухом являється наявність радіолокаційної інформації про повітряні об’єкти. Забезпечення радіолокаційною інформацією регіонального центра управління повітряним рухом являється однією з функцій автоматизованої системи управління регіонального центра управління повітряним рухом і являє собою сукупність взаємопов'язаних заходів по виявленню, збору, обробці, аналізу і видачі даних про повітряні об'єкти від джерел радіолокаційної інформації на регіональному центрі управління повітряним рухом.

Посилання

1. Буков В.М. Адаптивні прогнозуючі системи управління польотом / В.М. Буков. – М.: Наука, 1987. – 232 с.
2.Совєтов Б.Я., Стах В.М. Побудова адаптивних систем передачі інформації для автоматизованого управління. - Л.: Енергоіздат., 1982. - 120 с.
3. Кунцевич В.М. Адаптивне управління: алгоритми, системи, використання. - К.: Вища школа, 1988. - 64 с.
4. Куропаткін П.В. Оптимальні і адаптивні системи: Навчальний посібник для вузів. - М.: Вища. школа, 1980. – 287 с.
5. ДСТУ 2481-94. Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення. - 1С: Держстандарт України, 1994. - 15 с
6. Вагін В.М. Дедукція і узагальнення в системах прийняття рішень. - М.: Наука. 1988. - 384 с.
7. Чень Ч., Лі Р. Математична логіка і автоматичний доказ теорем: Пер. з англ..- М.: Наука, 1983. - 360 с.
8. Поспєлов Д.А. Ситуаційне управління. Теорія і практика. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
9. Васильєв В.В., Кузьмук В.В. Мережі Петрі, паралельні моделі і алгоритми мультипроцесорних систем. – К.: Наукова думка. 1990. – 216 с
10. Пітерсон Д. Теорія мережей Петрі і моделювання систем / Д. Пітерсон. – М.: Наука. 1988. – 263 с.
11. Круглов В.В., Борисов В.В.. Штучні нейронні мережі Теорія і практика. – М.: Гаряча лінія - Телеком. 2001. – 381 с.
12. Борисов В.В. Основи побудови нейронних мереж / В.В. Борисов, В.В. Круглов, Є.В. Харитонов. – Смоленськ: ВУ ППО ВС РФ. 1999. – 297 с.
13. Теоретичні основи автоматизації процесів вироблення рішень в системах управління / В.Е. Ярушек та ін. – Х.: ХВУ, 1993. – 446 с.
14. Нільсон Н. Принципи штучного інтелекту. – М.: Радіо і зв'язок. 1985. – 373 с.
15. Ярушек В.Є. Про формалізовану модель для планування дій керованих об’ектів в динамічному середовищі // Проблеми біоніки. Вип. 29. – X.: Вища школа, 1982. - С. 88-95.
16. Глєбов Ю.В., Абрамов В.А. Автоматизація бойового управління у військах ППО. - X.: ВІРТА ППО, 1988. - 230 с.
17. Eurocontrolstandard document for radar dataexchange, Part 1 - All Purpose Structurec- Eurocontral Radar InformationExchange (ASTERIX), (Ref: SUR.ET1 .ST05.2000 - STD-01-01), November 1997, 59 p.
18. Дж. Ірвін, Д. Харль. Передача даних в мережах: інженерний підхід: переклад з англ. - СПб.: БХВ - Петербург, 2003. - 448 с.
19. Амелькін В.А. Методи нумераційного кодування. - Новосибірськ: Наука, 1986. - 158 с.
20. Колесник Ю.В., Литвин А.І., Підгорний О.В. Стиснення повідомлень за допомогою методу кодування довжин серій // Електронне моделювання. – 1995. – Т. 17, № 2. – С. 90-92.
21. Ольховський Ю.Б. Стиснення даних при телевимірах / Ю.Б. Ольховський, О.М. Новосьолов, А.П. Мановцев. Под ред. В.В. Чернова. – М.: Рад. радіо, 1971. – 304 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Могілатенко, А., Обідін, Д., Кондратенко, О., & Берднік, П. (2017). АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОВІТРЯНІ ОБ’ЄКТИ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць, 6(46), 190-193. Retrieved із http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/744