РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР СИСТЕМНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІБРОСИГНАЛІВ ЗАСОБАМИ LABVIEW

  • І. М. Korzhov
  • O. Yu. Kropachok
Ключові слова: вібросигнал, діагностика промислових об'єктів, тестова статистика, обчислювальна процедура, LabView

Анотація

У статті розглянута комп'ютеризована реалізація процедури альтернативної діагностики стану складних промислових вібраційних об'єктів. Представлена реалізація отримання тестових V- і W-статистик, що відображають енергетичну складову сигналу і швидкість зміни цієї складової відповідно. Розроблено та досліджено алгоритми отримання коефіцієнта R взаємної спектральної нестаціонарності як критерію діагностики складних промислових вібраційних об'єктів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Щапов П. Ф. Синтез двумерных диагностических параметров при ковариационном анализе трехмерных вейвлет-преобразований вибросигналов / П.Ф. Щапов, Р.П. Мигущенко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – №3. – С. 69 – 75.
2. Грень Я.В. Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів: дис. канд. техн. наук: 05.11.01 / Я.В. Грень. – Львів, 1999. – 210 с.
3. Дремин И. М. Вейвлеты и их использование / И. М. Дремин, О. В. Иванов, В. А. Нечитайло // УФН. – 2001. – Т.171. – №5. – С. 465 – 501.
4. Jianjia Pan. Edge Detection Combining Wavelet Transform and Canny Operator Based on Fusion Rules / Pan Jianjia // International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition, Baoding. – 2009. – Рр. 324 – 328.
5. Щапов П. Ф. Синтез информационной модели процедуры альтернативной функциональной діагностики / П. Ф. Щапов, Р. П. Мигущенко // Приборы и методы измерений. – Минск. – 2014. – Вып. 2. – С. 94 – 100.
6. Мигущенко Р. П. Експериментальна перевірка моделі оптимізації простору діагностичних параметрів при вейвлет-перетвореннях вібросигналів дизельних агрегатів / Р. П. Мигущенко // Вісник Національного транспортного університету. – Київ. –2013. – №28. – С. 343 – 350.
7. Шитов А. Б. Разработка численных методов и программ, связанных с применением вейвлет-анализа для моделирования и обработки экспериментальных данных: дис. … канд. техн. наук: 05.13.18 / А. Б. Шитов. – Иваново, 2001. – 124 с.
8. Мигущенко Р.П. Структурно-алгоритмічна оптимізація систем вібродіагностики за критерієм мінімуму імовірності помилки / Р.П. Мигущенко // Метрологія і прилади. – 2014. – №1. – С. 168 – 171.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
KorzhovІ.М. Реалізація обчислювальних процедур системного інформаційного перетворення нестаціонарних вібросигналів засобами labview / KorzhovІ.М., O.Yu. Kropachok // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 76-80. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/719 (дата звернення: 22.03.2019).