СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМИМИ ДЕБАЛАНСАМИ МЕХАНІЧНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО ЗБУДЖУВАЧА КОЛИВАНЬ

  • S. М. Zhyhylii
  • O. Ye. Zyma
  • M. S. Pedko
Ключові слова: керований механічний відцентровий дебалансний збуджувач коливань, рухомий дебаланс, динамічна дія, нестаціонарний режим вібраційної дії, система автоматичного керування рухомими дебалансами

Анотація

Розглянуто особливості динамічної дії на оброблюване середовище нестаціонарного режиму роботи керованого механічного відцентрового дебалансного збуджувача коливань, оскільки тільки такий віброзбуджувач здатний створювати зазначений нестаціонарний режим. Доведено більшу насиченість та ефективність механічної дії, що генерується цим віброзбуджувачкм при застосуванні нестаціонарного режиму його роботи. Наведено електричну й кінематичну схеми розробленої системи автоматичного керування рухомими дебалансами. Розглянуто та пояснено роботу вказаної системи. Указано на параметри, які визначають загальну динамічну дію нестаціонарних режимів на оброблюване середовище.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Serdyuk L. The controlled vibromachines / L. Serdyuk // Jubilee scientific conferens. University of architecture, civil ingineering and geodezy. – Sofia : UACIG, 2007. – P. 43 – 48.
2. Сердюк Л. И. Повышение надежности и долговечности вибрационной техники с использованием управляемых вибрационных машин / Л.И. Сердюк, В.А. Онищенко // The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems, and technological processes. – Hurghada, 2007. – P. 47 – 51.
3. Жигилій С.М. Динаміка дебалансного вала керованого віброзбуджувача УВВ-02 / С.М. Жигилій, К.С. Дяченко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – Вип. 1 (31). – С. 186 – 193.
4. Жигилий С.М. Определение кинетической энергии дебалансного вала управляемого вибровозбудителя при составлении математической модели вибромашины / С.М. Жигилий // Вибрации в технике и технологиях. –
Винница: 1999, №2(11). – С. 16 – 23. 5. Жигилий С.М. Управляемая вибрационная машина для подготовки металлической фибры: автореф. дис. канд. техн. наук / С.М. Жигилий / Полтавский государственный технический университет. – Полтава, 1997. – 16 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
ZhyhyliiS.М. Система автоматичного керування рухомими дебалансами механічного відцентрового збуджувача коливань / ZhyhyliiS.М., O.Ye. Zyma, M.S. Pedko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 70-75. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/718 (дата звернення: 22.03.2019).