МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ЧАСТОТНО-ВИБОРЧИХ РЕКУРСИВНИХ ФІЛЬТРІВ

  • С.Г. Рассомахін
  • Є.І. Князев
Ключові слова: цифровий рекурсивний фільтр, частотні характеристики, метод найменших квадратів, система лінійних алгебраїчних рівнянь

Анотація

Розроблено математичний метод синтезу цифрової моделі частотно селективних цифрових засобів на основі фільтрів рекурсивної структури. Синтезована математична модель універсального фільтра нижчих частот, отримані аналітичний опис частотних характеристик. Показана можливість формульовання та вирішення задач синтезу цифрових засобів с заданими характеристиками в лінійному алгебраїчному вигляді.

Посилання

1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: «Наука»,1975.–374 с.
2. Айфичер Э.С., Джервис Б.У. Цифровая обработка сигналов: практический подход: Пер. с англ. – М. «Вильямс», 2004. – 992 с.
3. Рабинер Л. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Б. Гоулд; пер. с англ. – М.: МИР, 1978. – 834 с.
4. Гостев В. И. Системы управления с цифровыми регуляторами: Справочник. – К.:Техника, 1990. – 290 с.
5. Franklin. Gene F. Digital control of dynamic sytems / Gene F. Franklin. J. David Powell. Michael L. Workman. Addison Wesley Longman. Inc.1998. – 741 p.
Опубліковано
2017-12-30