ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНОРІДНИХ ДЖЕРЕЛ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

  • Д.В. Головняк
  • В.В. Чалий
  • Т.М. Калімулін
  • Г.В. Місюк
Ключові слова: радіолокаційна станція, джерела спостереження, залежне спостереження, незалежне спостереження, повітряний простір, контроль повітряного простору, координати

Анотація

В роботі розглянуто різнорідні джерела, інформація з яких може бути використана в системі контролю повітряного простору. Основна увага приділена системі залежного кооперативного спостереження ADS-B та системі незалежного кооперативного спостереження MLAT.

Посилання

1. Свид І.В. Синтез структури інформаційного забезпечення споживачів інформаційними системами спостереження повітряного / І.В.Свид, А.І.Обод // Збірник наукових праць ХУПС. – Х.: ХУПС, 2015. – Вип. 2 (43). – С. 67–70.
2. Обод І.І. Інформаційна модель систем спостереження повітряного простору / І.І. Обод, О.О. Стрельницький, В.А. Андрусевич. – Х.: ХНУРЕ, 2015, 2015. – 270 с.
3. Обод І.І. Інформаційна модель систем спостереження повітряного простору / І.І.Обод, О.П.Черних, В.В.Заволодько, О.Ю.Ткаченко // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 5 (142). – С. 35–37.
4. Гонца Д.І. Використання складних широкосмугових сигналів у системі мультиратерації MLAT [Електронний ресурс] / ДонНТУ. – Режим доступу: URL: http://masters.donntu.org/2014/frt/gontsa/diss/indexu.htm – 10.10.2017.
5. Лещенко С.П., Колеснік О.М., Бейліс Л.В., Грицаєнко С.А. Шляхи створення єдиної картини повітряної обстановки для виявлення загрозливих і крихових ситуацій в повітрі. Новітні технології — для захисту повітряного простору: Тези допов. 13 наук. конф. Харк. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба (Харків 12–13 квіт. 2017). Х.: ХНУПС, 2017. С. 204.
Опубліковано
2017-12-30