АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ТА МОДЕЛЕЙ БЕЗПЕКИ БАЗ ДАННИХ

  • D. D. Levchenko
Ключові слова: база даних, політика безпеки, модель безпеки, доступність, цілісність, дискриціонна модель, мандатна модель

Анотація

Головною ідеєю даної статті є захист даних від несанкціонованого доступу. У роботі були розглянені роблеми безпеки, а також проаналізовані загрози для баз даних. У роботі згадується про політику безпеки, яка визначає які види інформації не повинні бути загальнодоступними. У статті проведено аналіз моделей безпеки баз данних, які формулюють політику безпеки.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Elmasri, Ramez. Fundamentals of database systems / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe.--4th ed. – Pearson. Additson Wesley, 2003. – 1029p. – ISBN 0-321-12226-7.
2. Fernandez, E., Summers, R., and Wood, C. [1981] Database Security and Integrity, Addison-Wesley, 1981.
3. Günther Pernul. Database Security. - Vienna, Austria, 1994. – 75 p.
4. Meg Coffin Murray. Database Security: What Students Need to Know/ Meg Coffin Murray. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 9, 2010 – P. 61-77
5. Защищеныые системы – общие принципы [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://crypto.pp.ua/2010/06/319/
6. Информационная безопасность в современных системах управления базами данных [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://compress.ru/article.aspx?id=10099
7. Общие сведения о параметрах политики безопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа - https://technet.microsoft.com/ruru/library/hh831424(v=ws.11).aspx
8. Понятие и модели безопасности данных [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.razgovorodele.ru/moresec/materials13/automated_control_systems_7/adm_systems04.php
9. Разработка политики безопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://sernam.ru/ss_31.php
10. Угрозы безопасности информации. Угрозы конфиденциальности, целостности доступности АС. Понятие политики безопасности. Дискреционная политика безопасности. Мандатная политика безопасности. Мандатная политика целостности. [Электронный ресурс]. Режим доступа – http://ofsky0.narod.ru/17.htm.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Levchenko D.D. Аналіз політики та моделей безпеки баз данних / D.D. Levchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (41). – С. 16-19. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/622 (дата звернення: 14.12.2018).