ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ УТВОРЕННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ СТОХАСТИЧНОГО ІОНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВКОЛО КОСМІЧНОГО АПАРАТА

  • O. V. Shefer
Ключові слова: стохастичне іоносферне середовище, низькотемпературна плазма, від’ємне випромінювання, щільність плазми, слабоаномальні умови, космічний апарат, радіосигнал

Анотація

У статті розглянуто конструкцію пристрою та розроблені рекомендації по утворенню оптимальних умов взаємодії низькотемпературної плазми з іонізованим середовище навколо корпусу КА. У результаті створення слабоаномальних умов та додавання системи елементарних розрядів, об’єм плазми загального від’ємного випромінювання збільшується в 6 разів, має квазінейтральні та еквіпотенціальні характеристики, що утворює оптимальні умови для зменшення щільності середовища радіопоглинання, з метою безперешкодного проходження сигналів супутникового радіозв’язку.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Гавриленко, В.Г. Распространение электромагнитных волн в неоднородной плазме / В.Г. Гавриленко, В.А. Яшнов // Нижний Новгород: Нижегородский госуни-верситет, 2015. – 101 с.
2. Шефер, О.В. Формування завадостійкого каналу зв’язку із космічним апаратом шляхом зниження щільно-сті плазми ударної хвилі / О.В. Шефер // Науково-техніч-ний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України». – Харків : ХНУПС ім. Івана Кожедуба. – 2017. – №. 2 (27). – С. 131-134.
3. Курнаев, В.А. Плазма- XXI век / В.А. Курнаев. – М.: МИФИ, 2008. – 90 с.
4. Куницын, В.Е, Радиотомография ионосферы / В.Е. Куницын, Е.Д. Терещенко, Е.С. Андреева. – М.: Фи-зматлит, 2007. – 345 с.
5. Smirnov, B.M. Theoryof Gas Discharge / B.M. Smir-nov // Plasma Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics, Switzerland. – 2015. – P. 423.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Shefer O.V. Оптимальні умови утворення низькотемпературної плазми для зменшення щільності стохастичного іонізованого середовища навколо космічного апарата / O.V. Shefer // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 158-161. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/453 (дата звернення: 22.10.2018).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)