АНАЛІЗ СТАНУ ТА НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ УПРАВЛІННЯ АРМІЙ США ТА РФ

  • O. M. Ischenko
  • A. V. Shyshatskyi
Ключові слова: засоби зв’язку, телекомунікаційні системи, супутниковий зв'язок, проводовий зв'язок

Анотація

У статті розглянутий сучасний стан та перспективи розвитку систем зв’язку збройних сил Російської Федерації та США. Розглянуто основні засоби радіо, радіорелейного, супутникового та проводового зв’язку. Визначено шляхи подальшого розвитку засобів зв’язку технічно розвинутих країн світу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Бовда Е. М. Концептуальні основи синтезу авто-матизованої системи управління зв’язком військового призначення [Текст] / Е.М. Бовда, Ю.А. Плуговий, В.А. Романюк // Зб. наук. пр. ВІТІ. – К., 2016. – № 1. – С. 6-18.
2. Полторак С. Т. Головне завдання – підвищення обороноздатності держави [Текст]: здобутки та погляд у майбутнє / С.Т. Полторак // Наука і оборона: щокв. наук.-теорет. та наук.-практ. журн. МО України. – К., 2015. – № 2. – С. 3-8.
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний обо-ронний бюлетень України» [Текст]: указ Президента України № 240/2016. – К., 2016. – 61 с.
4. Иванов А. Организация связи в бригадах Сухопут-ных войск США [Текст] / А. Иванов // Зарубеж. воен. обо-зрение. – 2014. – № 12. – С. 13-15.
5. Косенко В. На передову – якісний зв'язок [Текст] / В.Косенко // Військо України. – 2015. – 12 грудня.
6. Климович О. К. Застосування сучасних систем і комплексів зв’язку та автоматизації для потреб Зброй-них Сил України під час антитерористичної операції [Текст] / О.К. Климович // Зб. наук. пр. ХУПС. – Х., 2015. – № 2. – С. 23-27.
7. Слюсар В. Военная связь стран НАТО: проблемы современных технологий [Текст] / В. Слюсар // Зв'язок і телекомунікації. – 2008. – № 4. – С.66–71.
8. Панов А. Организация управления и связи в боевых бригадах войск США [Текст] / А. Панов // Зарубеж. воен. обозрение. – 2011. – № 6. – С. 33-43.
9. Загальні положення про зв’язок і автоматизацію управління військами Збройних Сил України (проект) / ГШ ЗСУ. – К.: Варта, 2004. – 139 с.
10. Радіо та зв'язок [Електронний ресурс] : щокв. електрон. журн. – 2016. – режим доступу: http://dolya.kiev. ua/m/news/tekhnologiya_wave_v_viyskakh_ssha/ Технологія WAVE в військах США. Professional radio communications.
11. Інформаційні технології [Електронний ресурс] : щокв. наук. журн. / електрон. журн. – 2015. – режим дос-тупу до журн.: https://nauka_it/ Телепатія стане основним засобом зв’язку армії США.
12. Малярчук М.В. Підходи до побудови перспектив-ної системи зв’язку та автоматизованого управління військами в збройних силах Російської Федерації [Текст] / М.В. Малярчук, С.П. Колачов, Д.О. Люлін // Зб. наук. пр. ВІТІ. – К., 2009. – № 2. – С. 71-77.
13. Колупов А. Е. Цифровизация связи как перспек-тивное направление информационно-телекомуникацион-ных услуг для органов военного управления [Текст] / А.Е. Колупов // Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации. – 2015. – № 2. – С. 13-15.
14. Окунев В. К вопросу о формировании единого информационного пространства тактического звена [Текст] / В.Окунев // Армейский сборник. – 2016. – № 4. – С. 3-7.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Ischenko O.M. Аналіз стану та напрямків розвитку системи зв’язку тактичного рівня управління армій сша та рф / O.M. Ischenko, A.V. Shyshatskyi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 143-149. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/451 (дата звернення: 18.01.2019).