МОДЕЛЬ ЗАХИСТУ КАНАЛУ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У МІСЬКИХ УМОВАХ

  • A. Ju. Iohov
  • V. H. Malyuk
  • G. T. Lyashenko
Ключові слова: радіоелектронне придушення, радіозавада, канал радіозв’язку, діаграма спрямованості

Анотація

Розглядаються принципи побудови комп’ютерної моделі для розрахунку параметрів оптимального спрямування мобільного діаграмо-спрямовуючого пристрою з метою підвищення завадозахищенності радіоканалу зв’язку підрозділів Національної гвардії України у міських умовах

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Основні аспекти радіоелектронного захисту сис-теми радіозв'язку тактичної ланки управління ВВ МВС України під час виконання завдань за призначенням в умо-вах міста. [Текст] / О.Ю. Іохов, В.В. Антонець, О.М. Гор-бов, І.В. Кузьминич, В.В. Овчаренко // Честь і закон. – X.: Акад. ВВ МВС України, 2012. – № 4. – С. 40-48.
2. Іохов, О.Ю. Комплексний метод підвищення зава-достійкості радіоканалів мобільних об’єктів підрозділів Національної гвардії України [ Текст] / О.Ю. Іохов, І.В. Кузьминич, С.А. Горєлишев Системи озброєння і вій-ськова техніка. 2015, № 2(42). — С. 92-94.
3. Іохов О.Ю., Малюк В.Г., Горбов О.М. Імітаційне моделювання захищених радіоканалів військового призна-чення // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних сил України, 2015, №1(18). – С. 92-96.
4. HFSS Ansoft. [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: http://www.ansys.com/products/electronics/ansys-hfss.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Iohov A.Ju. Модель захисту каналу радіозв’язку підрозділів національної гвардії україни у міських умовах / A.Ju. Iohov, V.H. Malyuk, G.T. Lyashenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 141-142. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/450 (дата звернення: 18.01.2019).