ПРО МАТЕМАТИЧНУПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА»

  • I. V. Lysenko
Ключові слова: кібербезпека, криптологія, системи комп’ютерної математики

Анотація

Сформульовано пропозиції рекомендації щодо змісту i викладання математичних і математично орієнтованих дисциплін студентам, які навчаються з спеціальності «Кібербезпека». Розглянуто розділи математики, необхідні для вивчення дисциплін, що формують випускника-бакалавра або магістра в галузі інформаційної безпеки. Обґрунтовано доцільність використання систем комп’ютерної математики в процесі вивчення математично орієнтованих дисциплін

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Введение в криптографию / Под общей ред. В.В. Ященко. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
2. Молдовян А.А. и др. Криптография: скоростные шифры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 496 с.
3. Губарев В. Академик В.И. Арнольд: путешествие в хаосе // Наука и жизнь. – 2000. – №12. – с.4-10.
. Number Theoretic Functions [Электронный ресурс] // Wolfram Language & System Documentation Center – Режим доступа: http://reference.wolfram.com/language/guide/ Number Theo-retic Functions.html. – 10.02.2017 г.
5. Бедратюк, Л. П. Использование системы компь-ютерной алгебры MAPLE в элементарной теории чисел / Л. П. Бедратюк, Г. И. Бедратюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №6. – С. 10–13.
6. Тилборг, ван Х.К.А. Основы криптологии. / Х.К.А. ван Тилборг. – М.: Мир, 2006. – 471 с.
7. Лысенко, И.В., Бородавка В.В. Разработ-ка теоретико-числового тулбокса для системы компью-терной математики Matlab / И.В. Лысенко, В.В. Бородав-ка // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. – №2(42). – С. 89–93.
8. Cryptographic Number Theory [Электронный ре-сурс] // Wolfram Language & System Documentation Center, Available at: http://reference.wolfram.com/language/guide/ Cryptographic Number Theory.html - 10.05.2071.
9. Cryptography [Электронный ресурс] // Wolfram Language & System Documentation Center, Available at: http://reference.wolfram.com/language/guide/ Cryptog-raphy.html - 10.05.2017.
10. Лысенко И.В., Бутенко В.О. Анализ возможнос-тей решения задач оптимизации средствами систем компьютерной математики [Текст] // Системи обробки інформації. – Х: ХУПС, 2016. – Вип. 5(142). – C. 133–136.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Lysenko I.V. Про математичнупідготовку студентів, які навчаються із спеціальності «кібербезпека» / I.V. Lysenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 133-136. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/448 (дата звернення: 18.01.2019).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)