ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

  • N. V. Zachepa
  • O. P. Chornyi
  • Iu. V. Zachepa
  • S. V. Sukach
  • S. A. Sergienko
Ключові слова: інформаційні технології, засвоєння технічної інформації, безпека праці

Анотація

Вирішується актуальна задача оцінювання якості процесу навчання при підготовці фахівців технічних спеціальностей з метою розробки наукових основ організації процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців технічних спеціальностей: лабораторного практикуму і застосування комп’ютерних тренажерів-імітаторів для отримання необхідних навиків безпечного виконання технологічних операцій. Розвинений підхід до оцінювання ефективності засвоєння інформації, який дозволяє формувати, розвивати та удосконалювати навчання працівників, тим самим підвищуючи як їх кваліфікацію, так і готовність до дотримання умов праці й вимог безпеки на робочих місцях під час виконання виробничих процесів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Засухин И.Н. Количественная оценка состояния охраны труда. Анализ травмоопасности при различных нарушениях / И.Н Засухин // Справочник специалиста по охране труда. – 2004 – № 2. – С. 7–11.
2. Экспертиза условий труда – основа профилакти-ки травматизма / Б. Збышко // Охрана труда и социаль-ное страхование – 2002 – № 7 – С. 1–3.
3. Адаптированные автоматизированные системы обучения. Модель обучаемого – Режим доступу: http://sites.google.com/site/ adaptivnyeobucausiesistemy/model-obucaemogo
4. Чорний О.П. Віртуальні лабораторні комплекси – технологія підвищення якості підготовки фахівців / О.П. Чорний, М.В. Загірняк, А.М. Гуржій, С.А. Сергієнко, М.Г. Несен, Д.Й. Родькін; Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – 232 с. – ISBN 978-617-639-116-6.
5. Гласе Дж. Статистические методы в педагогике, и психологии. Пер. с англ. / Дж. Гласе, Дж. Стэнли; М.: Прогресс, 1976. – 147 с.
6. Сивякова Г.А. Дистанционное тестирование в ву-зах – за и против / Г.А. Сивякова, А.П. Черный // Вестник Карагандинского государственного индустриального уни-верситета. – Темиртау: КГИУ, 2017. – Вып. 1(17). – С. 132-139.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Zachepa N.V. Оцінка ефективності процесу навчання та підвищення рівня безпеки при виконання технологічних операцій / N.V. Zachepa, O.P. Chornyi, Iu.V. Zachepa, S.V. Sukach, S.A. Sergienko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 128-132. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/447 (дата звернення: 18.01.2019).