СИНТЕЗ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРАЦІ

  • V. P. Hatilo
Ключові слова: модель формування іміджу підприємства, ринок праці, критерії оцінки ефективності роботи підприємства, комп'ютерна система оцінки ефективностіформування іміджу підприємства

Анотація

Проведено огляд публікацій, присвячених особливостям формування іміджевої політики підприємств в Україні. Запропоновано модель формування іміджу підприємства на ринку праці, у вигляді послідовності етапів і сукупності методів. Наведено базові елементи моделі формування іміджу підприємства на ринку праці для різних етапів співробітництва з корпорацією. Оцінку результативності формування іміджу на ринку праці запропоновано виконувати за чотирма напрямами: аналітичним, виробничим, інформаційним та управлінським. Наведено показники оцінки ефективності формування іміджу на ринку праці для кожного з запропонованих напрямів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Мортіков, В. Роль інформації у функціонуванні сучасного ринку праці [Текст] /В. Мортіков // Україна: аспекти праці. –К., 2003. - №5. - С. 3-7.
2. Шавкун, І. Г. Формування іміджу організації [Текст]: навч. посібник / І.Г.Шавкун, Я.С. Дибчинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 111 с.
3. Шарков, Ф. И. Имидж фирмы: технология управления[Текст] / Ф. И. Шарков - М.: Академический проект, 2006 – 271 с.
4. The Organisation for Economic Co-operation and Development in Figures [Electronic resourse] – Access mode: http://www.oecd-ilibrary.org
5. Вандермейкер, Дж. Вимір ефективності іміджу [Текст] / Дж. Вандермейкер. – К.: Либідь, 2007. – 69 с.
6. Васильев, Г.А. Основы имиджа организации [Текст] / Г.А.Васильев, В.А.Поляков.– Х.: Олди-Плюс, 2008. – 720 с.
7. Гаврилішин, І.П. Проблеми формування іміджу компаній в Україні [Текст]: зб. наук. ст. / І.П. Гаврилі-шин, Є.І. Славута – К.: Либідь, 2007. – 246 с.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Hatilo V.P. Синтез моделі формування іміджу підприємства на ринку праці / V.P. Hatilo // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 124-127. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/446 (дата звернення: 18.01.2019).