ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ВІРТУАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • І. В. Shostak
  • M. O. Danova
  • R. B. Captain
Ключові слова: інструментальне середовище, програмний комплекс, мультиагентна система, підтримка прийняття рішень, експертна система, онтологічна система, віртуальне виробниче підприємство

Анотація

Описано спеціалізоване інструментальне середовище у формі мультиагентной системи (МАС) для створення і розгортання інтегрованої експертної системи підтримки прийняття рішень (ІЕСППР) при управлінні віртуальними виробничими підприємствами. МАС ІЕСППР має в своєму складі інструментарій інженерії знань, призначений для створення онтологічної системи, і програмний інструментарій, призначений для розробки нових модулів розширення виконуючої системи. Показано, що механізми виконання МАС ІЕСППР досить ефективні і мало залежать від кількості потоків виконання, при цьому особливостями даного інструментального середовища є наявність віртуальної пам'яті і, в разі використання агентами процесів на основі fibers, можливість управління розміром віртуального адресного простору, який виділяється застосунку.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Шостак, И.В. Программное обеспечение для ком¬плексной автоматизации сборочного производства самолетостроительного предприятия [Текст] / И.В. Шос¬так // Системи обробки інформації - Х.: ХУПС. Вип.7(105), 2012. – С .262 – 269.
2. Шостак, І.В. Агрегація даних для формування ви¬робничих рішень на промислових підприємствах із вико-рис¬танням онтологічних систем [Текст] / І.В. Шостак, А.П. Собчак, Г. Фірсова, О. Кушнаренко // Траєкторія науки. – Х., 2016. – Т. 2, №3(8). – С. 1-10.
3. Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях [Текст] / В.Ф. Сытник, X. Срока, Н.В. Еремина и др. – К.: Техника, 1991. – 215 с.
4. Косенко, М.Ю. Метод идентификации ботнетов на основемногоагентного подхода [Текст] / М.Ю. Косенко, А.В. Мельников // Системный анализ и информационные технологии. – Воронеж: Вестник ВГУ, 2015. – №2. – С. 89 – 96.
5. Собчак, А.П. Информационная технология синтеза интегрированной системы піддержки принятия решений на виртуальном приборостроительном предпри-ятии [Текст] / А.П. Собчак, И.В. Шостак // ScienceRise. – Х., 2016. - №3/2(20). – С. 54-58.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
ShostakІ.В. Інструментальне середовище створення мультиагентної експертної системи підтримки прийняття рішень на віртуальному виробничому підприємстві / ShostakІ.В., M.O. Danova, R.B. Captain // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 119-123. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/445 (дата звернення: 22.10.2018).