ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ВІРТУАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • І.В. Шостак
  • М.О. Данова
  • Р.Б. Капитан
Ключові слова: інструментальне середовище, програмний комплекс, мультиагентна система, підтримка прийняття рішень, експертна система, онтологічна система, віртуальне виробниче підприємство

Анотація

Описано спеціалізоване інструментальне середовище у формі мультиагентной системи (МАС) для створення і розгортання інтегрованої експертної системи підтримки прийняття рішень (ІЕСППР) при управлінні віртуальними виробничими підприємствами. МАС ІЕСППР має в своєму складі інструментарій інженерії знань, призначений для створення онтологічної системи, і програмний інструментарій, призначений для розробки нових модулів розширення виконуючої системи. Показано, що механізми виконання МАС ІЕСППР досить ефективні і мало залежать від кількості потоків виконання, при цьому особливостями даного інструментального середовища є наявність віртуальної пам'яті і, в разі використання агентами процесів на основі fibers, можливість управління розміром віртуального адресного простору, який виділяється застосунку.

Посилання

1. Шостак, И.В. Программное обеспечение для ком¬плексной автоматизации сборочного производства самолетостроительного предприятия [Текст] / И.В. Шос¬так // Системи обробки інформації - Х.: ХУПС. Вип.7(105), 2012. – С .262 – 269.
2. Шостак, І.В. Агрегація даних для формування ви¬робничих рішень на промислових підприємствах із вико-рис¬танням онтологічних систем [Текст] / І.В. Шостак, А.П. Собчак, Г. Фірсова, О. Кушнаренко // Траєкторія науки. – Х., 2016. – Т. 2, №3(8). – С. 1-10.
3. Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях [Текст] / В.Ф. Сытник, X. Срока, Н.В. Еремина и др. – К.: Техника, 1991. – 215 с.
4. Косенко, М.Ю. Метод идентификации ботнетов на основемногоагентного подхода [Текст] / М.Ю. Косенко, А.В. Мельников // Системный анализ и информационные технологии. – Воронеж: Вестник ВГУ, 2015. – №2. – С. 89 – 96.
5. Собчак, А.П. Информационная технология синтеза интегрированной системы піддержки принятия решений на виртуальном приборостроительном предпри-ятии [Текст] / А.П. Собчак, И.В. Шостак // ScienceRise. – Х., 2016. - №3/2(20). – С. 54-58.
Опубліковано
2017-10-11
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)