ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНІВ АВТОМАТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЕКТАХ З РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ

  • S. G. Udovenko
  • N. O. Myronova
  • T. V. Fedoronchak
  • K. K. Veresсhak
Ключові слова: система автоматичного тестування, веб-додаток, генерація тестових сценаріїв, тестування на основі моделей

Анотація

Запропоновано метод побудови ієрархічної структури багаторазових універсальних тестових шаблонів для заданої предметної області. Запропоновані шаблони використовуються для генерації тестових сценаріїв і можуть швидко адаптуватися до будь-якого типового проекту. Розроблено систему автоматичного тестування, що базується на сучасному фреймворку Selenium у поєднанні з мовою Python та бібліотекою тестування Python Unittest. Проведене дослідження показало практичну значимість нового методу генерації тестових сценаріїв завдяки скороченню витрат часу на складання тестів та проведення тестування.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Li, Y. F. Two decades of web application testing – A survey of recent advances [Text] / Y. F. Li, P. K. Das, D. L. Dowe // Information Systems. – 2014. – Vol. 43. – P. 20–54.
2. Sampath, S. Advances in web application testing, 2010-2014 [Text] / S. Sampath, S. Sprenkle // Advances in Computers. – 2016. – Vol. 101. – P. 155–191.
3. Dogan, S. Web application testing: A systematic lit-erature review [Text] / S. Dogan, A. Betin-Can, V. Garousi // Journal of Systems and Software. – 2014. – Vol. 91. – P. 174–201.
4. Monier, M. Evaluation of automated web testing tools [Text] / M. Monier, M. M. El-mahdy // International Journal of Computer Applications Technology and Research. – 2015. – Vol. 4, Issue 5. – P. 405–408.
5. Kumar, Y. Comparative study of automated testing tools: Selenium, SoapUI, HP Unified Functional Testing and Test Complete [Text] / Y. Kumar // Journal of Emerging Tech-nologies and Innovative Research. – 2015. – Vol. 2, N. 9. – P. 42–48.
6. Garousi, V. A systematic mapping study of web ap-plication testing [Text] / V. Garousi, A. Mesbah, A. Betin-Can, S. Mirshokraie // Information and Software Technology. – 2013. – Vol. 55, Issue 8. – P. 1374–1396.
7. Rafique, N. Model based testing in web applications / N. Rafique, N. Rashid, S. Awan, Z. Nayyar // Int. Journal of Scientific Eng. and Research. – 2014. – Vol. 2, Issue 1. – P. 56–60.
8. Tung, Y.H. A novel approach to automatic test case generation for web applications [Text] / Y.H. Tung, S.S. Tseng, T.J. Lee, J.F. Weng // 10th International Confer-ence on Quality. – 2010. – P. 399–404.
9. Garcia, B. Automated functional testing based on the navigation of web applications [Text] / B. Garcia, J. C. Duenas // Proceedings of the 7th International Workshop on Automated Specification and Verification of Web Systems, EPTCS 61. – 2011. – P. 49–65.
10. Liu, C. H. Object-based data flow testing of web ap-plications [Text] / C.H. Liu, D.C. Kung, P. Hsia // Proc. of First Asia-Pacific Conference on Quality Software. – 2000. – P. 7–16.
11. Kung, D. C. An object-oriented web test model for testing Web applications [Text] / D.C. Kung, C.H. Liu, P. Hsia // Twelfth International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering. – 2000. – P. 537–542.
12. Li, L. A UML-based approach to testing web appli-cations [Text] / L. Li, H. Miao, Z. Qian // Int. Symp. on Com-puter Science and Comp. Technology. – 2008. – P. 397–40.
13. Suhag, V. Model based test cases generation for web applications [Text] / V. Suhag, R. Bhatia // International Jour-nal of Computer Applications. – 2014. – Vol. 92. – P. 23–31.
14. Andrews, A. Testing web applications by modeling with FSMs [Text] / A. Andrews, J. Offutt, R. Alexander // Soft-ware and System Modeling. – 2005. – Vol. 4, n. 3. – P. 326–345.
15. Qian, Z. Towards testing web applications: a PFSM-based approach / Z. Qian, H. Miao // Advanced Materials Research. – 2011. – Vol. 1. – P. 220–224.
16. Kalaji, A.S. An integrated search-based approach for automatic testing from extended finite state machine (EFSM) models / A.S. Kalaji, R.M. Hierons, S. Swift // Information and Software Technology. – 2011. – Vol. 53. – P. 1297–1318.
17. Satheesh, A. Comparative study of open source au-tomated web testing tools: Selenium and Sahi [Text] / A. Satheesh, M. Singh // Indian Journal of Science and Tech-nology. – 2017. – Vol. 10(13). – P. 1–9.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Udovenko S.G. Використання шаблонів автоматичного тестування в проектах з розробки веб-додатків / S.G. Udovenko, N.O. Myronova, T.V. Fedoronchak, VeresсhakK.K. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 111-118. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/444 (дата звернення: 18.01.2019).