ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ СЛУЖБАХ АЕРОПОРТІВ

  • V. O. Temnikov
Ключові слова: системи підтримки прийняття рішень, диспетчерські служби аеропортів, авіадиспетчер, психофізіологічний стан людини, голос

Анотація

Наведено основні принципи побудови голосових системи інформаційної підтримки прийняття рішень адміністраторами диспетчерських служб аеропортів в процесі здійснення внутрішньо змінного контролю за діями авіадиспетчерів під час виконання ними функціональних обов'язків. Розроблена інформаційна система призначена для перманентної аутентифікації авіадиспетчерів і моніторингу їх психофізіологічного стану. Система функціонує в режимі реального часу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Рамишвили Г.С. Автоматическое опознавание го-ворящего по голосу. – М.: Радио и связь, 1981. – 224 с.
2. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифро-вой обработки сигналов. – М: Мир, 1978. – 848 с.
3. Хайкин С. Нейронные сети. 2-e изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. – 1104 с.
4. Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
5. Donoho, D.L. De-Noising by soft-thresholding // IEEE Trans. on Inform. Theory. – Vol. 41, №3. – 1995. – P. 613-627.
6. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. – М.: ДМК, 2005. − 303 с.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Temnikov V.O. Інформаційна технологія побудови систем підтримки прийняття рішень в диспетчерських службах аеропортів / V.O. Temnikov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 108-110. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/443 (дата звернення: 22.10.2018).