МЕТОДИ ЗАХИСТУІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

  • A. A. Strelnickiy
Ключові слова: захист інформації, система спостереження, інформаційний ресурс

Анотація

У статті наведені методи які засновані на спадкоємному переході до синхронних мереж систем спостереження та дозволяють зняти проблему захисту інформації систем ідентифікації за ознакою «свій-чужий», як одного з головних інформаційних ресурсів системи контролю повітряного простору.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Обод І.І. Інформаційна мережа систем спосте-реження повітряного простору / І.І.Обод, О.О. Стрель-ницький, В.А. Андрусевич. – Х.: ХНУРЕ, 2015. ‒270 с.
2. Автоматизированные системы управления воз-душным движением: Новые информационные технологии в авиации / под ред. С.Г. Пятко и А.И. Краснова. - СПб.: Политехника, 2004. – 446 с.
3. Захист інформації в системі організації повіт-ряного руху /Биковцев І.С., Дем'янчук В.С., та інш. – К.:ДпОПР України, - 2007. – 196 с.
4. Клименко В.О. Концептуальні положення інфо-рмаційної безпеки автоматизованих систем організації повітряного руху /В.О.Клименко //Захист інформації: Збірник наукових праць.– К.: НАУ, 2007. № 3.‒ С. 55-64.
5. Стрельницький О.О. Протиріччя та проблема захисту інформації в мережі систем спостереження повітряного простору /О.О.Стрельницький//Системи управління, навігації та зв’язку. ‒Полтава: ‒2017.‒Вип. 3(43). ‒ С. 66-68.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Strelnickiy A.A. Методи захистуінформації систем спостереження повітряного простору від несанкціонованого використання інформаційних ресурсів / A.A. Strelnickiy // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 105-107. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/442 (дата звернення: 22.10.2018).