КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ НА БАЗІ 4G З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ МЕРЕЖ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • S. G. Semenov
  • O. V. Lipchanska
Ключові слова: концептуальна модель, математична модель, технологія 4G, система критичного застосування, мережі масового обслуговування

Анотація

У статті розглянуті питання щодо побудови концептуальної моделі системи критичного застосування для оцінювання затримок мультимедійного трафіка, як переважної складової у системах на базі технології 4G. Розроблено математичну модель системи для проведення експериментів та оцінювання їх результатів. При моделюванні застосовано апарат мереж масового обслуговування як найбільш відповідний математичний апарат для аналітичного моделювання затримок у розподілених системах. Показані обчислення основних ймовірнісно-часових характеристик імітаційної моделі та доцільність використання розроблених моделей при моделюванні складних систем на базі технологій 4G.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кучук Г.А. Синтез стратифікованої інформацій-ної структури інтеграційної компоненти гетерогенної складової Єдиної АСУ Збройними Силами України / Г.А. Кучук, О.П. Давікоза // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 3. – С. 154-158.
2. Кучук Г.А. Метод управления реконфигурацией информационной структуры компьютерной системы объекта критического применения при включении опера-тивных задач в систему управления / Г.А. Кучук, А.А. Ко-валенко // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава : ПНТУ, 2017. – Вип. 1 (41). – С. 107-110.
3. Miki T., Ohya T., Enhanced-reality multimedia communications for 4G mobile networks / Miki T., Ohya T. // 1st International Conference on Multimedia Service Access Networks (MSAN ‘05), (pages. 69-72), Piscataway, NJ: IEEE Service Center, 2005.
4. Kuchuk, G., Kharchenko, V., Kovalenko, A. and Ruchkov E. (2016), “Approaches to Selection of Combinatorial Algorithm for Optimization in Network Traffic Control of Safe-ty-Critical Systems”, Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2016), pp. 384–389.
5. Semenov S., The Concept Definition of Mathematical Modelling of the Secured Information-Telecommunication Sys-tem with Regard to Conditions of the Posterior Uncertainty / Semenov S., Dorokhov O., Grynov D.// Transport and Tele-communication. Volume 14, Issue 2, Pages 167–174, ISSN (Online) 1407-6179, ISSN (Print) 1407-6160, DOI: 10.2478/ttj-2013-0014, April 2013.
6. Бєляков В.Г. Методи і програмні засоби аналітич-ного моделювання мережевих систем: Преприн / Митро-фанов Ю.І., Бєляков В.Г., Курбангули В.Х.// М .: Наук. рада з комплексної проблеми Кібернетика АН СССЗ, 1982. - C. 155-159.
7. Ярославцев А.Ф., Гібридний моделювання в Мона-да / Ярославцев А.Ф.// Праці ІВМіМГ СО РАН, Сер. Си-стемне моделювання. Новосибірськ: ІВМіМГ СО РАН,. - Вип.4 (22). - C.12-28, 1997.
8. Семенов С.Г., Методика математического моде-лирования защищенной ИТС на основе многослойной GERT-сети / Семенов С.Г.// Вісник Національного техніч-ного університету «ХПІ». Тем. вип. Інформатика і моде-лювання. – Х.:НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 62 (968). – С 173-181.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Semenov S.G. Концептуальна модель системи на базі 4g з використанням апарату мереж масового обслуговування / S.G. Semenov, O.V. Lipchanska // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 100-104. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/441 (дата звернення: 18.01.2019).