ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕДУРІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКАЦІЙ ЛІТАКІВ

  • Ю.В. Бабенко
  • І.В. Шостак
Ключові слова: модифікації літаків, теорія прецедентів, множина керованих параметрів, ефективність

Анотація

Розглянуто процесну модель оцінки ефективності модифікацій літаків транспортної категорії на основі прецедентно-множинного підходу. Як прецедент прийнято вважати базову модель, а у вигляді множин на основі принципу декомпозиції – незмінні параметри прецеденту і модифіковані параметри верхнього і нижнього рівнів. Під ефективністю прийнято розуміти: продуктивність, вартість життєвого циклу і критерії підтримки ухвалення рішень.

Посилання

1. Шейнин, В. М. Роль модификаций в развитии авиационной техники [Текст] / В. М. Шейнин, В. М. Ма-каров – М.: Наука. – 1983. – 226 с.
2. Бабенко, Ю. В. Методы и критерии поддержки принятия решений при модификационных изменениях самолетов транспортной категории в течение жизнен-ного цикла: Монография / Ю. В. Бабенко // Публикации международного научного симпозиума «Наука и инно-вации в современном мире». – Одесса, 2017, www.sworld.education.
3. Братухин, А. Г. Информационные технологии в наукоемком машиностроении: Сб. ст. под общей редак-цией А. Г. Братухина. – Киев.: «Техніка». – 2001. – 709 с.
4. Еремеев, А. П. Поиск решения на основе прецеден-тов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений [Текст] / А. П. Еремеев, П. Р. Варшавский // Из-вестия РН. Системы поддержки принятия решений, 2005, № 1. – С. 97 – 109.
5. Черноморов, Г. А. Теория принятия решений [Текст] / Г. А. Черноморов // Известия вузов. № 3, 2002. – 276 с.
Опубліковано
2017-10-11
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)