ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕДУРІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКАЦІЙ ЛІТАКІВ

  • Yu. V. Babenko
  • I. V. Shostak
Ключові слова: модифікації літаків, теорія прецедентів, множина керованих параметрів, ефективність

Анотація

Розглянуто процесну модель оцінки ефективності модифікацій літаків транспортної категорії на основі прецедентно-множинного підходу. Як прецедент прийнято вважати базову модель, а у вигляді множин на основі принципу декомпозиції – незмінні параметри прецеденту і модифіковані параметри верхнього і нижнього рівнів. Під ефективністю прийнято розуміти: продуктивність, вартість життєвого циклу і критерії підтримки ухвалення рішень.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Шейнин, В. М. Роль модификаций в развитии авиационной техники [Текст] / В. М. Шейнин, В. М. Ма-каров – М.: Наука. – 1983. – 226 с.
2. Бабенко, Ю. В. Методы и критерии поддержки принятия решений при модификационных изменениях самолетов транспортной категории в течение жизнен-ного цикла: Монография / Ю. В. Бабенко // Публикации международного научного симпозиума «Наука и инно-вации в современном мире». – Одесса, 2017, www.sworld.education.
3. Братухин, А. Г. Информационные технологии в наукоемком машиностроении: Сб. ст. под общей редак-цией А. Г. Братухина. – Киев.: «Техніка». – 2001. – 709 с.
4. Еремеев, А. П. Поиск решения на основе прецеден-тов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений [Текст] / А. П. Еремеев, П. Р. Варшавский // Из-вестия РН. Системы поддержки принятия решений, 2005, № 1. – С. 97 – 109.
5. Черноморов, Г. А. Теория принятия решений [Текст] / Г. А. Черноморов // Известия вузов. № 3, 2002. – 276 с.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Babenko Yu.V. Використання прецедентно-множинного підходу в процедурі оцінювання ефективності модифікацій літаків / Yu.V. Babenko, I.V. Shostak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 38-41. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/429 (дата звернення: 18.01.2019).