ОПТИМІЗАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ ДАЛЬНОСТІ ДО ЦІЛІ ПРИ ЇЇ РАДІОЛОКАЦІЇ В МЕЖАХ ТРОПОСФЕРНОГО ХВИЛЕВОДУ НАД МОРЕМ

  • V. D. Karlov
  • A. N. Artemenko
  • O. V. Strucinsky
  • I. М. Pichugin
Ключові слова: вимірювач дальності, фазові флуктуації, кореляційна функція, дисперсія

Анотація

В статті запропоновано алгоритм оптимального оцінювання часу затримки сигналу при радіолокації маловисотних цілей в тропосферному хвилеводі за межами дальності прямої видимості. Алгоритм враховує наявність фазових флуктуацій відбитих від маловисотних цілей сигналів, які обумовлені середовищем поширення радіохвиль. В роботі представлена структурна схема пристрою, який реалізує запропонований алгоритм оцінювання часу затримки. При цьому кореляційна функція фазових флуктуацій описується осцилюючою функцією. Розрахунки, які наведені в статті свідчать про те, що використання запропонованого вимірювача дальності дозволяє підвищити точність оцінювання дальності від 3 до 4 разів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Распространение ультракоротких радиоволн: Пер. с англ. [Текст] / Под ред. Б.А. Шиллерова. – М: Сов. радио, 1954. – 564 с.
2. Петрушенко Н.Н. К вопросу о выборе позиции радиотехнической системы приморского базирования. / Петрушенко Н.Н., Карлов В.Д., Лукашук Е.В., Челпанов А.В. // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: ЦНДІНУ, 2008 – Вип. 2(6). – С. 10-14.
3. Лобкова Л.М. Распространение радиоволн над морской поверхностью [Текст] / Л.М. Лобкова – М.: Ра-дио и связь, 1991. – 256 с.
4. Петрушенко М.М. Аналіз флуктуацій інформа-тивних параметрів радіолокаційних сигналів при їх розпо-всюдженні над морем. / Петрушенко М.М., Челпанов А.В., Карлов В.Д.// Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2008. – Вип. 4(16). – С. 122-126.
5. Петрушенко Н.Н. Особенности измерения даль-ности целей, лоцируемых под малыми углами места над морем / Н.Н. Петрушенко, О.Б. Котов, В.Д. Карлов, Е.А. Меленти // Тези доповідей Восьмої наукової конфере-нції Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: ХУ ПС. – 2012. – С. 293
6. Петрушенко М.М. Аналіз флуктуацій інформа-тивних параметрів радіолокаційних сигналів при їх розпо-всюдженні над морем. / Петрушенко М.М., Челпанов А.В., Карлов В.Д.// Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУ ПС, 2008. – Вип. 4(16). – С. 122-126.
7. Петрушенко М.М. Результати експерименталь-них досліджень параметрів ехо-сигналів в радіотехнічних системах приморського базування. / Петрушенко М.М., Карлов В.Д., Карлов Д.В., Місайлов В.Л. //Тези доповідей 10 науково- технічної конференції „Створення та модерні-зація озброєння і військової техніки в сучасних умовах”. – Феодосія, 2-3 вересня 2010. – С. 288.
8. Карлов В.Д.Статистичні характеристики ра-діолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції / В.Д. Карлов, Г.В. Певцов, Н.Н. Петрушенко, В.Л. Мисайлов // Науково-технічний журнал. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил – 2011. – Вип. 1(5). – С. 69-72.
9. Карлов В.Д. Деякі аспекти локації маловисотних цілей за межами дальності прямої видимості над морем / В.Д. Карлов, Є.О. Меленті, О.К. Шейгас, В.М. Петрушен-ко // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 1 (108). – С. 66–69.
10. Карлов В.Д. Особливості вимірювання дальності до цілі, яка здійснює політ в межах тропосферного хвиле-воду над морем / В.Д. Карлов, Є.О. Меленті, С.В. Кукобко, В.М. Петрушенко // Системи озброєння і військової тех-ніки. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 3 (31) – С. 81–85.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Karlov V.D. Оптимізація вимірювання дальності до цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем / V.D. Karlov, A.N. Artemenko, O.V. Strucinsky, PichuginI.М. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 18-21. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/425 (дата звернення: 22.10.2018).