ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОСТЕЙ ЗОВНІШНІХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ РІЗНОРОЗМІРНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

  • V. А. Glyva
  • K. D. Nikolaev
  • L. О. Levchenko
Ключові слова: магнітне поле, напруженість магнітного поля, електромагнітна безпека

Анотація

Проаналізована можливість отримання зручного для практичного використання розрахункового методу для визначення змін магнітного поля електричних машин. Показана несиметричність магнітного поля навколо чотириполюсної машини. Отриманий аналітичний та графічний матеріал дозволяє у реальних виробничих умовах обрати місця перебування і шляхи пересування персоналу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Dezelak K., Stumberger G., Jak F. Arrangements of Overhead Power Line Conductors // Electric Power Systems Research. – 2011. – Vol. 81, № 12. – P. 2164-2170.
2. Исследование магнитного поля высоковольтных линий электропередачи переменного тока / В.Ю. Розов, С.У. Реуцкий, Д.Е. Пелевин и др. // Технічна електродина-міка. – 2012. – №1. – С. 3– 9.
3. Исследование магнитного поля трехфазных ка-бельных линий из одножильных кабелей при двустороннем заземлении их экранов / В.Ю. Розов А.А. Квицинский, П.Н. Добродеев та ін. // Електротехніка і Електромеханіка. – 2015. – № 4. – С. 56 – 61
4. Степанов А.Н. Моделирование внешнегомагнит-ного поля трехфазной электрической машины / А.Н. Сте-панов // Ученые записки, Комсомольского-на-Амуре ГТУ, – 2011. – № ІІІ-1 (7). – С. 13 – 20.
5. Моррис Д. Моделирование электромагнитных полей – как выбрать лучший метод / Д. Моррис // Элек-троника: Наука. Технология. Бизнес. – № 3 (00117). – 2012. – С. 124 – 129.
6. Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирова-ние электротехнических устройств / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая // Техническаяэлектродинамика, 2015. – № 2. – С. 3 – 15.
7. Волохов С.А. Закономерности распределения внешнего магнитного поля электрооборудований / С.А. Волохов, П.Н. Добродеев // Электротехника, 2006. – № 4. – С.28 – 33.
8. Глива В.А. Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання / В.А. Глива, Л.О. Левченко, Х.В. Паньків // Управління роз-витком складних систем. – 2014. Вип. 20. – С. 174 – 179.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
GlyvaV.А. Дослідження напруженостей зовнішніх магнітних полів різнорозмірного електротехнічного обладнання / GlyvaV.А., K.D. Nikolaev, LevchenkoL.О. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 9-11. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/423 (дата звернення: 18.01.2019).