ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ

  • L. Sakovich
  • G. Krykhovetskyi
  • Y. Nebesna
Ключові слова: об’єкт зі мінною структурою, теоретико-множинна модель, багаторежимність

Анотація

Мета статті – обґрунтування можливості використання теорії множин для моделювання об’єктів зі змінною структурою для уточнення кількісної оцінки значень показників надійності з врахуванням часу роботи окремих частин. Результати. У статті запропонований підхід до аналізу структур радіоелектронних засобів, що відрізняються багатофункціональністю та багаторежимністю, тобто змінюють структуру під час використання за призначенням, із застосування математичного апарату теорії множин. Це дозволяє в подальшому кількісно оцінити значення показників надійності (наробітку на відмову та середнього часу відновлення) залежно від порядку взаємодії підмножин елементів та їх потужності. Висновки. Врахування властивості багаторежимності засобів спеціального зв’язку з впровадженням теоретико-множинної моделі їх структури дозволяє точніше кількісно оцінити значення показників надійності. Отримані результати доцільно використовувати під час розробки математичної моделі і методів оцінки надійності багаторежимних засобів та систем спеціального зв’язку зі змінною структурою. Подальші дослідження слід направляти на формалізацію процесу кількісної оцінки показників надійності об’єктів зі зміною структурою.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Острейковский В.А. Теория надежности / В.А. Острейковский. – М.: Высш.шк. / 2003. – 463 с.
2. Хабаров Б.П. Техническая диагностика и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры / Б.П. Хабаров, Г.В. Куликов, А.А. Парамонов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 376 с.
3. Половко А.М. Основы теории надежности / А.М. Половко, С.В. Гуров. – СПб.: БХВ – Петербург, 2006. – 704 с.
4. Бобало Ю.Я. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочий, С.Ю. Лозинський та інші – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2013. – 300 с.
5. Сакович Л.М. Оцінка надійності технічних об’єктів зі змінною структурою / Л.М. Сакович, Я.Е. Небесна / ХХ всеукраїнська науково-практична конференція. Тези доповідей. – Житомир, ЖВІ ім. С.П. Корольова, 2018, С. 201-203.
6. Ксенз С.П. Теоретические и прикладные задачи диагностирования средств связи и автоматизации / С.П Ксенз, А.А. Волынский, Л.Н. Сакович и другие.– Л.: ВАС, 1990. – 336 с.
7. Ксенз С.П. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживани и ремонте систем управления, связи и навигации / С.П. Ксенз, Н.И. Полтаржицкий, С.П. Алексеев, В.В. Минеев. – СПб.: ВАС, 2010. – 240 с.
8. ДСТУ 2860–94. Надійність техніки. Терміни та визначення. Чинний від 1996.01.01. – К.: Держстендарт України, 1995. – 89 с.
9. Гнатюк С.Є. Показники надійності систем спеціального зв’язку // С.Є. Гнатюк, Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації // Зб. наук. праць. Вип. 1(25). – К.: Держспецзв’язок, 2014. – С. 73-79.
10. Берд Дж. Инженерная математика. / Дж. Берд. 2008.– 546 с.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Sakovich L. Теоретико-множинні моделі об’єктів зі змінною структурою / L. Sakovich, G. Krykhovetskyi, Y. Nebesna // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 136-139. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.136.