АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ З ДУАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ

  • О. Morozova
Ключові слова: навчальний комплекс, сучасні системи, освіту, виробництво, системи з дуальними процесами

Анотація

В роботі показано особливості функціонування сучасних систем з дуальними процесами, які є взаємодією двох самостійних в організаційному та юридичному відношенні сфер. Під системами з дуальними процесами розуміються системи з освітніми процесами та системи з виробничими процесами. Метою даної статті є проаналізувати та виявити особливості функціонування цих систем. Окремо розглянуті особливості кожної з систем, а саме систем з освітніми та виробничими процесами. З точки зору теорії систем структури сучасних освітніх систем 1-2 рівня акредитації, еволюціонували з організаційних структур в організаційно-технічні структури, де важливе місце займають інформаційно-керуючі мережі. Аналізуючи вплив глобальних факторів на освітні системи 3-4 рівнів акредитації виявлені важливі особливості їх функціонування, які відкривають великі можливості у створенні інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, що забезпечують інтеграцію, як з освітніми системами 1-2 рівнів акредитації, так і виробничими системами. Крім цього, в даний час істотний вплив на функціонування систем 3-4 рівня акредитації надають фактори глобалізації, інтеграції та інформатизації. На основі аналізу системоутворюючих виробничих концепцій – виробничих сил та виробничих відносин, а також особливостей підбору кадрів на основі інформаційних технологій, зроблено висновок про необхідність інтеграції процедур навчання та освіти в системах 3-4 рівнів акредитації з інформаційно-технологічними рішеннями, прийнятими на виробництві при підборі кадрів. Показано, що в досліджуваних системах не повною мірою використовуються великі можливості сучасних інформаційних технологій, які дозволяють здійснювати інтеграцію систем з дуальними процесами. Виявлені можливості інтеграції на рівні інформаційно-технологічних рішень сучасних освітніх систем 1-2 та 3-4 рівнів акредитації, а також системи з виробничими процесами.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кибернетическая педагогика: онтологический инжиниринг в обучении и образовании [Текст] / К. А. Метешкин, О. И. Морозова, Л. А. Федорченко, Н. Ф. Хайрова. – Х. : ХНАГХ, 2012. – 207 с.
2. Дуальна освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita. – 05.09.2018.
3. Философия: Энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.
4. Christensen, C. M. The innovative university: Changing the DNA of higher education from the inside out [Text] / C. M. Christensen, H. J. Eyring. – San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2011. – 512 p.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
MorozovaО. Аналіз особливостей функціонування сучасних систем з дуальними процесами / MorozovaО. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 102-105. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.102.
Розділ
Інформаційні технології