НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКІВ НАСИЧЕННЯ

  • O. Denisenko
Ключові слова: потік насичення, часовий інтервал, транспортний потік, транспортний засіб, коефіцієнт приведення

Анотація

Предметом вивчення в статті є новий спосіб визначення часових інтервалів роз'їзду черг транспортних засобів у стоп-ліній регульованих перетинів і реальних значень потоків насичення (ПН). Метою є розробка способу, що дозволяє підвищити рівень якості світлофорного регулювання за рахунок більш точного визначення значень коефіцієнтів приведення до легкового автомобіля (КПЛА) і ПН. Завдання дослідження: аналіз існуючих підходів до вимірювання ПН і КПЛА, а також визначення основних недоліків відомих рішень; розробка нового способу і моніторингу транспортних потоків (ТП) на регульованих перехрестях, який дозволяв би підвищити точність оперативного визначення ПН; розробка способу, який відповідає вимогам універсальних адаптивних систем, що дозволяють ефективно в динаміці реагувати на зміни умов руху ТП на перехресті. Отримані такі результати. Запропоновано новий спосіб визначення КПЛА і величин реального і ідеального ПН. Показано, що запропонована технологія вимірювання кінцевих параметрів дозволяє ефективно реагувати на зміни умов руху ТП на перехресті. Висновки. Ефективне визначення довжини черги, інтервалів руху, складу. ТП в черзі, поправочних коефіцієнтів і реальних значень ПН по кожній смузі руху протягом світлофорного циклу дає можливість отримати більш повну інформацію для контролю і подальшого оперативного управління рухом на перехресті. При цьому з'являється можливість використання значення ідеального ПН для проектування перспективних перетинів з аналогічними прогнозними значеннями інтенсивностей ТП, топографією і схемою пофазного роз'їзду. Визначення ПН таким способом з високою частотою сканування і по реальним значенням часу роз'їзду, дає можливість істотно підвищити точність вимірювання кінцевих параметрів при визначений-ні оптимальних поточних значень елементів світлофорного циклу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. ДБН В.2.3-4-2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dnaop.com
2. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения / Ю.А. Кременец. – М.: Транспорт, 1990. – 255 с.
3. Highway Capacity Manual. – TRB, Washington, DC, 2000. – 1134 p.
4. Левашев А.Г. Проектирование регулируемых пересечений. / А.Г. Левашев, А.Ю. Михайлов., И.М. Головних. – Иркутск: изд-во ИрГТУ, 2007. – 208 с.
5. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации дорожного движения / В.В. Сильянов– М.: Транспорт, 1977. – 303 с.
6. Методические указания по проектированию кольцевых пересечений на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт, 1980. – 76 с.
7. Sosin J.A. Delays at intersections controlled by fixed cycle traffic signals / J.A. Sosin // Traffic Eng. and Contr. – 1980. – V. 21, № 5. – Р. 264–265.
8. Врубель Ю.А. О потоке насыщения / Ю.А. Врубель. – Минск, Белорус, полит. ин-т. 1988. – 7 с. – Рук. деп. в ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, № 663 – ат. 89.
9. Пат. 122470 Україна, МКИ4 G 08 G 1/09. Спосіб визначення потоків насичення регульованого перехрестя / Денисенко О.В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.04.14, Бюл. № 7/2014.
10. Пат. 122470 Україна, МКИ4 G 08 G 1/09. Спосіб визначення ідеальних потоків насичення та поправочних коефіцієнтів для регульованих перехресть / Денисенко О.В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 25.10.16, Бюл. № 20/2016.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Denisenko O. Новий підхід до визначення характеристик потоків насичення / O. Denisenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 60-64. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.060.
Розділ
Оптимізація транспортних систем