ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

  • V. Storchak
Ключові слова: АСУ, оператор, диспетчер УПР, тренажер, підготовка

Анотація

Мета статті. Визначення напрямків підвищення ефективності професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. У статті розглянуто проблеми професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. Обґрунтовується актуальність професійної підготовки та напрямки її реалізації. Аналізується професійна діяльність та стан професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. Визначаються напрямки підвищення ефективності базової професійної підготовки, вдосконалення та відновлення навичок в управлінні екіпажами при виконанні польотів в різних умовах. Пропонується новий підхід до підготовки диспетчерів управління повітряним рухом заснований на використанні нових підходів до побудови та використання тренажерних комплексів та систем. Висновки. Від того, наскільки продумана така підготовка і наскільки добре продуманий і проведено процес навчання залежить рівень професійної майстерності та безпеки польотів. У процесі підготовки повинен передбачається постійний контроль дій операторів, в тому числі процес сприйняття ситуації оператором, його осмислення, формування необхідних навичок, а також псіхофізіологічного стану оператора при вирішенні їм поставленого завдання. Подальші дослідження необхідно спрямувати на створення і обґрунтування єдиної методології побудови тренажерних комплексів для навчання диспетчерів управління повітряним рухом на основі використання нових інформаційних технологій.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Неделько С. П. Разработка системы критериев оценки для автоматизированного анализа действий авиадиспетчеров па тренажерах обслуживания воздушного движения / С. Н. Неделько, В. А. Григорецкий, А. С. Паленный / Наукові праці академії, – вип. IX / за ред. P. M. Макарова – Кіровоград: ДЛАУ, 2005. – 387 с.
2. Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – 185с.
3. Паленный А. С. Разработка алгоритма автоматизированной оценки действий авиадиспетчеров на тренажерах обслуживания воздушного движения / А. С. Паленный // Наукові праці академії – вип. XI / за ред. P. M. Макарова – Кіровоград: ДЛАУ. – 2006. – С 118–130.
4. Санников В. А. Методика оценки уровня знаний специалистов УВД и автоматизированных систем контроля // Псих. пробл. повышения работоспособности летного и диспетчерского состава ГА : Межвуз. тем. сб. науч. тр. – СПб., 2000.
5. Шукшунов В. Е., Бакулов Ю. А., Григоренко В. Н. Тренажерные системы. – М.: Машиностроение, 1981. – 256 с.
6. Тренажерные комплексы и тренажеры : технологии разраб. и опыт эксплуатации / [В. Е. Шукшунов, В. В. Циблиев, С. И. Потоцкий и др.]; под ред. В. Е. Шукшунова. – М. : Машиностроение, 2005. – 383 с.
7. Кадочников А. И. Формирование навигаторской компетентности курсантов в процессе тренажной подготовки // Образование и самообразование. – Казань: КГПУ, 2008. – № 3 (9). – С. 93–102.
8. Красовский А. А. Основы теории авиационных тренажеров. М.: Машиностроение, 1995. – 304 с.
9. Автоматизированные обучающие системы профессиональной подготовки операторов летательных аппаратов / Л. С. Демин, Ю. Г. Жуковский, А. П. Семенихин и др. / под ред. B. Е. Шукшунова. М.: Машиностроение, 1986. – 240 с.
10. Костылев И.И. Тренажерно-обучающая подготовка судовых специалистов / И.И. Костылев, Н.И. Денисенко, В.А. Петухов // Эксплуатация морского транспорта. – СПб., 2005. – Вып. 44. – С. 31–37.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Storchak V. Проблеми підготовки диспетчерів управління повітряним рухом / V. Storchak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 29-32. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.029.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору