МЕТОД ПОБУДОВИ РІЗНИЦЕВИХ МНОЖИН ДЛЯ СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ З ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

  • S. Stasev
  • S. Serov
  • V. Saprunov
Ключові слова: радіоелектронна протидія, система зв’язку, дискретні сигнали, ансамблеві сигнали, завадозахищенність, імітостійкість

Анотація

Запропоновано метод побудови різневих множин. Сформульовані необхідні та достатні умови існування сигналів з заданими кореляційними, ансамблевими та структурними властивостями. Показаний взаємозв’язок кореляційних та структурних властивостей дискретних сигналів. Отримані математичні вирази,та сформульовані необхідні й достатні умови існування n-рівневої функцією кореляції істотно спрощують процедури синтезу сигналів із заданими кореляційними властивостями. Вирішення проблеми підвищення завадозахищенності, імітостійкості й скритності пов’язане з використанням множин сигналів,що задовольняють вимогам. Кожен сигнал даного ансамблю легко відрізняється від зсунутої в часі копії, кожний з сигналів даного ансамблю легко відрізняється від будь якого іншого сигналу цієї множини. Розроблений алгоритм побудови різневих множин дозволяє синтезувати й досліджувати статистичні характеристики авто - і взаємокореляційних властивостей дискретних систем сигналів. Синтез і дослідження властивостей дискретних систем сигналів з n-рівневою функцією кореляції може здійснюватися в межах або тільки неінверсно й інверсно ізоморфних, або довільного поєднання тих та інших перетворень. При цьому забезпечується вибір будь-якої довільної тривалості сигналу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Varakin L.E. Signals systems theory.- M.:Sov. Radio,,1985.-304 p.(in Russian).
2. Stasev Y., Kuznetsov A., Sai V., Karpenko O.Discrete signals with Multi-Level Correlation Function // Statistical Methods of Signal and Data Processing (SMSDP-2010): Proceedings.- Kiev: NAU-Druk Pblishung House-2010. – pp.176-179.
3. Niederreiter. H. Knapsack-Type Criptosystems and Algebraic Coding Theory // PCIT.- 1986.- V.15. – P.19-34.
4. Sverdlik M.B. Optimal discrete signals.-M.:Sov.radio,1975.-200 p.(in Russian).
5. Prentice-Hall Signal Processing Series - Oppenheim A.V., Schafer R.W. - Discrete-Time Signal Processing, 3rd Edition. Pearson / /-2010. 1137 p.
6. Jean-Guillaume Dumas/ Foundations of Coding: Compression, Encryption, Error Correction Wiley, 2015. 376 p.
7. T.Eng and L.B. Milstein, “Coherent DS-CDMA perfomance in Nakagami multipath fading,” IEEE Trans. Commun., Vol.43, No.1. pp 1134-1143,1995.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Stasev S. Метод побудови різницевих множин для синтезу дискретних сигналів з заданими властивостями / S. Stasev, S. Serov, V. Saprunov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 180-183. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.180.