ПЕРЕШКОДОСТІЙКІСТЬ СИГНАЛІВ МОДУЛЯЦІЇ ЦИКЛІЧНИМ ЗСУВОМ КОДУ З АДАПТАЦІЄЮ ПО ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

  • G. Sokol
  • А. Moskalenko
  • N. Rvachova
  • T. Buriak
  • Y. Hlukhovets
  • В. Varych
Ключові слова: модуляція циклічним зсувом коду, адаптивна модуляція, кореляційна обробка сигналів, швидке перетворення Фур'є, моделювання дискретного каналу зв’язку, математична модель

Анотація

Предметом дослідження є перешкодостійкість сигналів адаптивної модуляції. Мета – дослідження перешкодостійкості сигналів удосконаленої модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. Результати досліджень. В роботі представлено результати порівняльного аналізу перспективних методів широкосмугової модуляції. Розглянуто основні принципи побудови перспективних радіоінтерфейсів. Запропоновані математичні моделі синтезу та кореляційної обробки сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. Досліджено перешкодостійкість сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. Висновки та область застосування результатів досліджень. Досліджено перешкодостійкість запропонованих сигналів. Використання сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації дозволить гнучко адаптувати параметри перспективних радіоінтерфейсів до умов поширення радіохвиль, зберігаючи максимальні швидкості передачі даних і мінімальну складність цифровий кореляційної обробки на прийомі.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. M. Webster et al., “Proposal for a high speed PHY for the 2.4 GHz band,” IEEE P802.11-98/47, Jan. 1998.
2. Fisher et al., “DS-UWB physical layer submission to 802.15 task group 3a,” IEEE P802.15-04/01373r3, July 2004.
3. G.M. Dillard et all., Cyclic Code Shift Keying: A Low Probability of Intercept Communication Technique // IEEE Trans. Aerosp. Electron. Systems., vol. AES-39, July 2003, pp. 786 -798.
4. Гепко И.А. Новый класс ортогональных кодов для телекоммуникационных систем CDMA и метод их корреляционного приема, минимизирующий вычислительную сложность цифрового сигнального процессора /И.А. Гепко, А.А.Москаленко// Зв’язок. – 2007. - № 6. – С. 33-39.
5. Гепко И.А. Свойства ортогональных сигналов с прямым расширением спектра на основе совершенных двоичных матриц и алгоритма их корреляционной обработки /И.А. Гепко, А.А.Москаленко// Радиоэлектроника (Изв. вузов). – 2008. – № 1-2. – С. 49-60.
6. Москаленко А.А. Метод синтеза сигналов усовершенствованной модуляции циклическим сдвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации / А.А.Москаленко, Г.В.Сокол// Науково-технічний журнал. Інформаційно керуючі системи на залізничному транспорті”, Харків, Випуск №3 (100), 2013. – С. 71-75.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Sokol G. Перешкодостійкість сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації / G. Sokol, MoskalenkoА., N. Rvachova, T. Buriak, Y. Hlukhovets, VarychВ. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 175-179. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.175.