МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЖИВУЧОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НАДБУДОВИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ПРИНЦИПОМ УПРАВЛІННЯ НАДАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕРВІСІВ

  • L. Zimenko
Ключові слова: функціональна живучість, несприятливий вплив, маршрут, клас інтелектуальних сервісів, функціональні ресурси, функціональні зв’язки, резервування

Анотація

Предметом вивчення в статті є процес визначення та підвищення функціональної живучості інтелектуальної надбудови (ІН) з централізованим принципом управління (ЦПУ) наданням інтелектуальних сервісів (ІС). Метою є розробка методу забезпечення функціональної живучості ІН з ЦПУ наданням ІС. Завдання: 1) визначити етапи надання ІС для визначення функціональної живучості ІН з ЦПУ; 2) визначити метод підвищення функціональної живучості для ІН з ЦПУ наданням ІС. Отримано такі результати. Введено поняття множини функції системи, множини функціональних елементів: множини функціональних ресурсів системи, множини функціональних зв'язків між ресурсами, класи інтелектуальних послуг, маршрут, який представляє процес надання інтелектуальних сервісів визначеного класу. Метод полягає у визначенні умовних ймовірностей подій, що складаються в несприятливому впливі (НВ) на рівень функціональних ресурсів та функціональних зв'язків ІН, визначенні маршрутів реалізації процесу надання ІС заданого класу, визначенні умовних ймовірностей ураження елементів усіх рівнів функціональних ресурсів и функціональних зв'язків. На основі отриманих значень даних ймовірностей здійснюється визначення показника функціональної живучості, забезпечення потрібного значення котрого досягається застосуванням процедури оптимізації структурі резервів функціональних елементів. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: вперше розроблено метод забезпечення функціональної живучості ІН з ЦПУ наданням ІС.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Рекомендация ITU-T Y.3001: Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола интернет и сети последующих поколений [Электронный ресурс] / ITU: Committed to connecting the world. – Режим доступа: www/ http://www.itu.int. – 10.03.2018 г. – Загл. с экрана.
2. Додонов А. Г. Живучесть информационных систем. / А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ. –К.: Наук. думка, 2011. – 256 с.
3. Стекольников Ю. И. Живучесть систем / Ю. И. Стекольников . – СПб.: Политехника, 2002. – 155 с.
4. Громов Ю. Ю. Синтез и анализ живучести сетевых систем / Ю. Ю. Громов, В. О. Драчев, К. А. Набатов, О. Г. Иванова/ – М.: МАШИНОСТРОЕНИЕ-1, 2007.
5. Кривошея Д. О. Исследование функциональной живучести модели системы видеоконференцсвязи, развернутой на беспроводной ячеистой сети / Д. О. Кривошея // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»/ – № 4/ – 2013.
6. Князева Н. А. Метод определения функциональной живучести при децентрализованном управлении интеллектуальным сервисом. / Н. А Князева // Одесса . Холодильна техніка та технологія. – 53 (2), 2017. – С. 66-73.
7. Kniazieva N. The Method of Determining the Functional Survivability of the Control of the Intelligent Services. / N. Kniazieva, L. Zimenko, T. Kunup // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Natural and Technical Sciences. IV(10), Issue 91, 2016.
8. Князєва Н.О. Теорія проектування комп’ютерних систем і мереж. Ч. 2. Методи аналізу і синтезу комп’ютерних мереж / Н.О. Князєва. – Одеса. – СПД Бровкін О.В., 2012 .
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Zimenko L. Метод забезпечення функціональної живучості інтелектуальної надбудови з централізованим принципом управління наданням інтелектуальних сервісів / L. Zimenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 157-164. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.157.
Розділ
Інформаційні технології