АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕДАЧЕЮ ВІДЕОПОТОКУ ДАНИХ ТА ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ЇХ ПЕРЕДАВАННЯ

  • S. Semenov
  • O. Lipchanska
  • M. Lipchanskyi
Ключові слова: відеотрафік, показники якості передавання даних, комп’ютеризована система критичного застосування

Анотація

Викладені результати аналізу існуючих вимог до якості передавання відеотрафіка у комп’ютеризованих системах критичного застосування з бездротовими каналами зв’язку на базі мережі 4G. Був проведений аналіз методів управління процесом передавання відеотрафіка в мережах 4G. Розглянуті алгоритми контролю навантаження мережі, алгоритми управління чергами та алгоритми управління буферами у терміналах зв’язку та виділені найбільш ефективні для роботи з відеотрафіком в режимі реального часу. Проведений порівняльний аналіз методів математичної формалізації процесів управління відеотрафіком в бездротових мережах 4G. Порівняльний аналіз методів математичної формалізації процесів управління відеотрафіком показав, що доцільно застосовувати системи масового обслуговування для аналізу і моделювання процесів передавання відеотрафіка в бездротових мережах.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Верховна Рада України [Електроний ресурс]: наказ про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України. / Міністерство Інфраструктури України. – 2011. – Режим доступу до наказу: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/z0729-11.
2. Верховна Рада України [Електроний ресурс]: постанова про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки. / Кабінет Міністрів України. –2009.– Режим доступу до постанови: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/1390-2009-%D0%BF.
3. ИРЗ. [Електроний ресурс]: локомотив. Каталог продукции. – 2014. – С. 22. Режим доступа:: www.irz.ru.
4. ИРЗ. [Електроний ресурс]: комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ-У. Режим доступа: https://www.irz.ru/products/20/70.htm.
5. ITU-T Recommendation Е.800. Definitions of terms related to quality of service. – 2008.
6. ITU-T Recommendation E.802. Framework and methodologies for the determination and application of QoS parameters. – 2007.
7. Alcatel-Lucent Inc. [Електроний ресурс]: The LTE Network Architeture. – 2009. Available: http://www.cse.unt.edu/~rdantu/FALL_2013_WIRELESS_NETWORKS/LTE_Alcatel_White_Paper.pdf.
8. ETSI TR 103 210 V1.1.1. Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); End-to-End Jitter Transmission Planning Requirements for Real Time Services in an NGN context. – 2013.
9. Штомпель Н.А. Тенденции развития методов помехоустойчивого кодирования информации в телекоммуникациях. Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація. – 2017. – С. 35-37.
10. Dahlman E. 4G, LTE-Advanced Pro and The Road to 5G: Third Edition. / E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skold // Academic Pres. – 2016. – 616 p.
11. Козлов А.В. Подход к построению блочно-перестановочных кодов с малой плотностью проверок на четность. / А.В. Козлов, Е.А. Крук, А.А. Очинников // Вопросы хранения и передачи информации. Изв. Вузов Приборостроение. / Т. 56, №8. – 2013. – С. 9-13.
12. Li J. On the Performance of High-Rate TPC/SPC Codes and LDPC Codes Over Partial Response Channels. / J. Li, R. Narayanan, E. Kurtas, C.N. Georghiades // IEEE Transactions on Communications. / V.50. N5. – 2002. – P.723-734.
13. MacKay D.J.C. Fountain codes. Capacity approaching codes design and implementation special section. IEE Proc. Commun., Vol. 152, No. 6. – 2005.
14. Luby M. LT Codes. Proc. of the 43rd Annual IEEE Symp. on Foun_dations of Computer Science (FOCS). – 2002. – P. 271–282.
15. Shokrollahi A. Raptor codes / A. Shokrollahi // IEEE Trans. on Inf. Theory. – 2006. – Vol. 52. – № 6. – P. 2551-2567.
16. Stallings W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. / W. Stallings // Pearson Education, Inc., Old Tappan, New Jersey. – 2016. – 544 p.
17. Kuchuk G., Kharchenko V., Kovalenko A., Ruchkov E. Approaches to selection of combinatorial algorithm for optimization in network traffic control of safety-critical systems. East-West Design & Test Symposium (EWDTS). 2016. Pp. 1-6. doi:https://doi.org/10.1109/EWDTS.2016.7807655.
18. Ремицкая А. Я. Марковские процессы и простейшие модели теории массового обслуживания. Компьютерное моделирование простейших моделей массового обслуживания. / А.Я Ремицкая, И.А. Суслина // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. / С-Пб: ИТМО – 2007. – С. 239-248.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Semenov S. Аналіз методів управління передачею відеопотоку даних та вимог до якості їх передавання / S. Semenov, O. Lipchanska, M. Lipchanskyi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 139-142. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.139.
Розділ
Інформаційні технології