МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ TCP FREEZE ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

  • A. S. Svyrydov
Ключові слова: мережа, плаваюче вікно, TCP, протокол, TCP Freeze, передача пакетів, фази

Анотація

У даній статті розглянуто протокол TCP, розглянуті його недоліки, а, зокрема, розриви TCP з'єднань. Розглянуто існуючі модифікації, які дозволяють усунути такі недоліки. Виявлено недоліки існуючих методів. Запропоновано метод управління передачею даних, в протоколі TCP Freeze, що дозволяє підвищити надійність передачі даних. Такий метод заснований на динамічній зміні, в залежності від умов, параметрів протоколу, які в своїй незміненій версії задаються статично. Висновки. Ефективність методу управління передачею даних, що використовується в протоколі TCP Freeze, може бути поліпшена в бездротовому гетерогенному середовищі за допомогою варіювання параметрів. Виявлено, що за умови рівності параметрів і їх значенні близькому до 20 , пропускні спроможності протоколів TCP Freeze і TCP Reno будуть практично рівними. При більш низьких значеннях параметрів протокол TCP Reno показує кращу ефективність, ніж TCP Freeze, а при великих значеннях параметрів пропускна здатність протоколу TCP Freeze буде перевищувати таку у TCP Reno. Використання запропонованого методу дозволяє зменшити час передачі даних в мережі внаслідок реалізації алгоритму управління розміром плаваючого вікна протоколу, що згладжує флуктуації останнього і приводить до меншого числа повторних передач пакетів даних, а також обробку події хендовера.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. [Текст] / Э. Таненбаум // СПб.: Питер, 2003. – 992 с.
2. Телекоммуникационные системы и сети: Учебн. пос. В 3-х т. Т. 3. Мультисервисные сети / В.В. Величко, Е.А. Субботин, В.П. Шувалов, А.Ф. Ярославцев, под ред. В.П. Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 592 с.
3. Y. Zhang and S. Dao, “A Persistent Connection Model for Mobile and Distributed Systems,” in Proc. Int. Conf. on Computer Communications and Networks., 1995, p. 300.
4. Кучук Г.А. Управление ресурсами инфокоммуникаций [Текст] / Г.А. Кучук, Р.П. Гахов, А.А. Пашнев.
5. Manner J. Mobility Related Terminology [Текст] / J. Manner, M. Kojo. – Network Working Group, RFC 3753. 2004
6. Гладун, А. Я. Аналіз моделей процедур хендовера в бездротових мережах, базованих на технології ATM / А. Я. Гладун, О. І. Проценко // Наукові записки НаУКМА. – 2003. – Т. 21: Комп'ютерні науки. – С. 85–93.
7. Кучук Г.А. Метод прогнозування фрактального трафіка / Г.А. Кучук, О.О. Можаєв, О.В. Воробйов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 6 (18). – С. 181-188.
8. Кучук, Г.А. Модель процесса эволюции топологической структуры компьютерной сети системы управления объектом критического применения / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, А.А. Янковский // Системы обработки информации: сборник научных трудов. – Х.: ХУ ВС, 2014. – Вып. 7 (123). – С. 93 – 96.
9. Bakre, А. I-TCP: Indirect TCP for mobile hosts [Текст] / А. Bakre, B. Badrinath // Proceedings of the 15th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), May 30 – June 2, 1995, Canada. – Vancouver, 1995. – Р. 136–143.
10. R. Ekwall, P. Urban, and A. Schiper, “Robust TCP Connections for Fault Tolerant Computing,” in Proc. Int. Conf. on Parallel and Distributed Systems., 2003, pp. 501-508.
11. W-E. Eddy and J. Ishac, “Location Management in a Transport Layer , Mobility Architecture,” NASA/TM-2005-213844., Aug. 2005.
12. Kuchuk, G., Kharchenko, V., Kovalenko, A. and Ruchkov, E. (2016), "Approaches to Selection of Combinatorial Algorithm for Optimization in Network Traffic Control of Safety-Critical Systems", Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2016), P. 384–389.
13. D. Funato, K. Yasuda, and H. Tokuda, “TCP-R: TCP mobility support for continuous operation,” in Proc. IEEE Int. Conf. on Network Protocols., 1997, pp. 229-236.
14. D-A. Maltz and P. Bhagwat, “MSOCKS: An Architecture for Transport Layer Mobility,” in Proc. IEEE Conf. on Computer Communications., 1998, vol. 3, pp. 1037-1045.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Svyrydov A.S. Метод підвищення надійності передачі даних під час використання протоколу tcp freeze шляхом підвищення пропускної спроможності / A.S. Svyrydov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 135-138. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.135.
Розділ
Інформаційні технології