ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • O. Voitko
Ключові слова: стратегічні комунікації, експертне оцінювання, експерт-лідер, фаховий рівень

Анотація

Пошук шляхів побудови системи стратегічних комунікацій в Міністерстві оборони та Збройних Силах України, яка б ефективно функціонувала та забезпечувала надійний рівень захисту національних інтересів військового відомства зокрема та держави в цілому, останнім часом став предметом інтенсивних наукових досліджень. Важливою умовою створення системи вітчизняного страткому є її актуальність викликам сьогодення, що диктуються агресією Російської Федерації проти України. У статті запропоновано один з підходів щодо оцінки ефективності функціонування системи стратегічних комунікацій, який ґрунтується на методі експертного оцінювання. Для підвищення точності та достовірності одержаних результатів запропоновано механізм визначення коефіцієнту фахового рівня експерта, який бере учать в опитуванні. В подальшому, враховуючи розбіжності між одержаними коефіцієнтами, проводиться перерахунок вказаних експертами показників оцінювання системи страткому. Враховуючи швидкоплинність та інерційність процесів, що відбуваються в системі стратегічних комунікацій, запропонований підхід дозволяє в короткий термін визначити ефективність її функціонування та вжити заходів для оперативного реагування на виявлені загрози.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Стратегія національної безпеки України, затверджено Указом Президента України 26 травня 2015 року № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
2. Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України від 24 вересня 2015 року – № 555/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443.
3. Основи стратегії національної безпеки та оборони держави / Дузь-Крятченко О.П. та інш. – К.: НУОУ, 2010. – 486 с.
4. Ліпкан В.А. Сутність гібридної війни проти України / В.А.Ліпкан // Імперативи розвитку цивілізації. – 2015. – №2.
5. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 07.10.2016 року № 374.
6. US Department of Defense: Report on Strategic Communication [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod/dod _report_ strategic_communication_11feb10.pdf.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Voitko O. Оцінювання ефективності функціонування системи стратегічних комунікацій міністерства оборони та збройних сил україни / O. Voitko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 97-99. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.097.
Розділ
Інформаційні технології