МОДЕЛЬ ПРОМИСЛОВОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІТ-ПРОЕКТУ

  • A. Berdnikov
  • E. Shakhova
Ключові слова: управління виробництвом, метод критичного шляху, програмний пакет Microsoft Project, метод оптимізації проекту за часом і вартістю, промисловий маркетинг, зональний та матричний метод упорядкування

Анотація

Проведений аналіз управління IT-проектом з використанням програмного пакету Microsoft Project. Знайомство з сутністю і інструментами проектного менеджменту, що дозволяє кваліфіковано приймати рішення з координування людей, обладнання, матеріалів, фінансових засобів і графіків для виконання певного проекту в заданий час, в межах бюджету і до задоволення замовника, з огляду на специфіку галузі ІТ-технологій. Розглянуто оптимізацію часу реалізації IT-проекту методом критичного шляху. У результаті обчислень визначаються критичні, некритичні операції проекту та резерви або запаси часу для некритичних операцій. А також розглянуто метод оптимізації IT-проекту за часом і вартістю. Досліджено зшивання мережевих графіків та подальше їх упорядкування зональним та матричним методом. Підготовлені рекомендації щодо застосування розробленої моделі в навчальному процесі.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Fedyshin, I.B. (2016), Project Management in Entrepreneurship (reference note of lectures for students of specialty 7.03060101 "Management of entrepreneurial activity" of all forms of education), TNTU named after Ivan Puluj, Ternopil, 161 p.
2. Babayev, V.M. (2006), Project Management : A manual for students of the specialty "Project Management", Sector of operative polygraphy at the ICC KSAME, Kyiv, 244 p.
3. (2008), A Guide to a Knowledge Management Project (PMBOK Manual). Fourth Edition, Project Management Institute, 463 p.
4. Abramova, I.G. (2007), Project management based on network models : Method. instructions, Samar. state aerospace Un-t, Samara, 58 p.
5. Nozdrina, L.V., Yashchuk, V.I. and Polotai, O. I. (2010), Project Management: Textbook, Center for Educational Literature, Kyiv, 432 p.
6. Kuchuk, G., Kharchenko, V., Kovalenko, A. and Ruchkov E. (2016), “Approaches to selection of combinatorial algorithm for optimization in network traffic control of safety-critical systems”, East-West Design & Test Symposium (EWDTS), pp. 1-6. doi:https://doi.org/10.1109/EWDTS.2016.7807655.
7. Once, M.L. (2006), Project management. Fundamentals of Project Management: Textbook, KNORUS, Moscow, 768 p.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Berdnikov A. Модель промислового процесу при впровадженні іт-проекту / A. Berdnikov, E. Shakhova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 93-96. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.093.
Розділ
Інформаційні технології