НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОВНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК СУХОФРУКТІВ В УКРАЇНУ

  • Yashar Rahimi
  • I. Shostak
  • O. Feoktystova
Ключові слова: підтримка прийняття рішень, поставки сухофруктів, логістична система, транспортна логістика, ланцюги поставок, нечітке моделювання

Анотація

Розглянуто задачу вибору раціонального виду транспорту для організації перевезень сировини, матеріалів і готової продукції в рамках організації повного логістичного ланцюга поставок сухофруктів (ЛПС) на ринок України з різних регіонів світу. Показано, що задача вибору транспорту при реалізації різних ділянок ЛПС характеризується високим рівнем невизначеності, що породжується, головним чином, нечіткістю інформації про основні чинники, які визначають ефективність функціонування ЛПС. Запропоновано для синтезу моделі вибору виду транспорту в ЛПС використовувати математичний апарат нечіткої логіки. Описана нечітка модель вибору оптимального виду транспорту на основі критерію мінімуму часу і вартості доставки. Наведено ілюстративний приклад вибору оптимального виду транспорту для обслуговування умовної ділянки ЛПС. Відповідно до принципу багатомодельності, було побудовано дві альтернативні нечіткі моделі - на основі операцій (max-min) - композиції і (max-prod) -композиції. Збіг результатів застосування цих моделей дав підставу для вибору автомобільного виду транспорту як оптимального для перевезень сухофруктів від виробника до оптового покупця.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Бродецкий Г. Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска / Г. Л. Бродецкий. – М.: Вершина, 2006. – 376 с.
2. Рахими Я. Знаниеориентированный подход к организации поддержки принятия решений по формированию полной логистической цепи поставок сухофруктов в Украину [Текст] / Я. Рахими // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ, 2017. – Вип. 6 (46). – С. 197-201.
3. Вагнер М. Штефан. Управление поставщиками / Вагнер М. Штефан. – М.: КИА центр, 2006. – 128 с.
4. Беспалов Р. С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки / Р. С. Беспалов. – М.: Вершина, 2007. – 384 с.
5. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 180 с.
6. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 640 с.
7. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 798 с.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Rahimi Yashar Нечітке моделювання транспортної складової повного логістичного ланцюга поставок сухофруктів в україну / Yashar Rahimi, I. Shostak, O. Feoktystova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 83-87. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.083.
Розділ
Математичні моделі та методи