МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ МАТРИЦЬ РОЗСІЯННЯ ЦІЛЕЙ ПРИ УПРАВЛІННІ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ ПОЛЯ АНТЕН РЛС

  • Ye. Kazakov
  • O. Kazakov
  • V. Reshetnik
Ключові слова: радіолокаційна ціль, поляризаційна матриця розсіювання цілі, поляризаційний вимірювальний базис, характеристики вимірювального базису

Анотація

Предметом вивчення в статті є процеси управління поляризацією поля антенних систем для вирішення прикладних завдань розпізнавання радіолокаційних цілей. Метою є отримання матричних виразів для перерахунку елементів поляризаційної матриці розсіювання (ПМР) цілі з довільного базису в ортогональний. Завдання: підвищення скритності і перешкодозахищеності роботи РЛС; проаналізувати існуючий математичний апарат для отримання матричних виразів; вибрати ефективний алгоритм його застосування. Використаними методами є: математичні моделі оптимізації, методи вирішення матричних задач. Отримані наступні результати. У загальному вигляді отримані матричні вирази, що дозволяють здійснити перерахунок елементів ПМР цілі, виміряних в довільному поляризаційному базисі РЛС, з урахуванням характеристик цього базису, в лінійний ортогональний базис. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: отримані матричні вирази, що дозволяють по виміряним при управлінні поляризацією поля антен РЛС, елементам ПМР цілі і характеристикам даного поляризаційного базису, розрахувати елементи ПМР цілі в ортогональному поляризаційному базисі РЛС; при проведенні розрахунків необхідно враховувати можливі помилки отримання елементів ПМР в заданому ортогональному поляризаційному базисі. Ці помилки обумовлені наближенням ортів різних поляризацій, на передачу і прийом, один до одного при управлінні поляризацією антен.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Канарейкин Д. Б. Поляризация радиолокационных сигналов / Д. Б. Канарейкин, Н. Ф. Павлов, В. А. Потехин. – М.: Сов. радио, 1966. – 440 с.
2. Распознавание радиолокационных целей по сигнальной информации. Монография / Е. Л. Казаков, Д. Г. Васильев, А. Е. Казаков, Д. Н. Рыжов, А. В. Коломийцев; под ред. Е. Л. Казакова. – Х.: КП «Міська друкарня». 2010. – 232 с.
3. Казаков Е. Л. Поляризационные методы распознавания радиолокационных целей / Е. Л. Казаков, А. Е. Казаков // Прикладная радиоэлектроника. – Харьков : ХНУРЕ, 2002 – Т. 1,. № 2. – С. 155 – 163.
4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория. Справочник / Под ред. Я. Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007. – 510 с.
5. Казаков Е. Л. Распознавание целей по сигнальной информации в однопозиционных и многопозиционных локаторах / Е. Л. Казаков, А. Е. Казаков, А. В. Коломийцев; под ред. Е. Л. Казакова. – Х.: ХУВС, 2015. – 459 с.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Kazakov Ye. Можливості отримання поляризаційних матриць розсіяння цілей при управлінні поляризацією поля антен рлс / Ye. Kazakov, O. Kazakov, V. Reshetnik // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 46-49. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.046.
Розділ
Радіолокація і радіотехніка