МЕТОД ВТОРИННОЇ ОБРОБКИ КОМБІНОВАНИХ КОРЕЛЯЦІЙНО-ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

  • А. Sotnikov
  • A. Tantsiura
Ключові слова: кореляційно-екстремальна система навігації, безпілотний літальний апарат, еталонне зображення, геометричні інваріанти, поточне зображення, селективне зображення, вирішальна функція

Анотація

Розроблено метод формування еталонного зображення району прив'язки безпілотних літальних апаратів, який забезпечує можливість формування вирішальної функції як для радіометричного, так і оптико-електронного каналів формування поточних зображень. Формування еталонних зображень запропоновано здійснювати шляхом побудови селективних зображень сукупності найбільш яскравих стаціонарних об’єктів поверхні візування, які створюють допоміжні геометричні інваріанти та забезпечують підвищення точності місцевизначення безпілотного літального апарату шляхом їх адаптації як до перспективних, так і до масштабних спотворень зображень об’єктів поверхні візування. Розроблено метод формування унімодальної вирішальної функції комбінованої кореляційно-екстремальної системи навігації, який враховує тримірну форму об’єктів поверхні візування, зміну просторового положення і орієнтації безпілотного літального апарату та похибки, обумовлені визначенням місцеположення безплатформенних інерційних навігаційних систем.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Безвесільна О. М. Пошуки шляхів підвищення точності автоматичних кутовимірювальних засобів: Монографія / О. М.Безвесільна. – Житомир, ЖДТУ, 2010. – 225 с.
2. Воздушная разведка наземных целей беспилотными летательными аппаратами / Л. М. Артюшин, Ю. К. Ребрин, В. Б. Толубко, А. Ю. Уваров, Ю. М. Черных. – К.: НАОУ, 2004. – 244 с.
3. Боевое использование разведывательных БПЛА США и других стран НАТО / Иностранная печать об экономическом, научно-техническом и военном потенциале государств-участников СНГ и технических средствах их выявления. Серия: Технические средства разведывательных служб зарубежных государств // ЕИБ ВИНИТИ. – 2002. – № 5. – С. 12-15.
4. Аналитический обзор. Некоторые итоги боевых действий авиации НАТО в Югославии. – 2000. – 22 с.
5. Мосалев В. Подразделение БЛА “Феникс” сухопутных войск Великобритании / В. Мосалев // ЗВО. – 2000. – № 8. – С. 18-19.
6. Сотников А. М. Обобщенная модель процесса функционирования матричных радиометрических корреляционно-экстремальных систем навигации миллиметрового диапазона / А. М. Сотников, А. Н. Быков, Я. Н. Кожушко // Системи управління, навігації та зв'язку. – К.: ЦНДІ навігації і управління, 2009. – Вип. 13. – С. 13-17.
7. Сотніков О. М. Модель опису процесу функціонування комбінованої кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарату / О. М. Сотніков, О. І Тимочко, О.Б. Танцюра, О.В. Федін // Військово-технічний збірник Львівської академії Сухопутних Військ – 2018. – №18. – С. 32-40
8. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB / Р. Гонсалес, Р. Вудс, С. Эддинс. - М.: Техносфера,  2006.  616 с.
9. Танцюра О. Б. Аналіз методів комплексування різноспектральних зображень з використанням універсального показника якості / О. Б. Танцюра // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2016. — № 4. — С. 152-156.
10. Сотников А. М. Обоснование принципов построения и разработка модели корреляционно-экстремальной системы наведения комбинированного типа / А. М. Сотников, В. А. Таршин // Системи управління навігації та з’вязку. – К., 2012. – № 4(24). – С. 7–11.
11. Таршин А. В. Подготовка эталонных зображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации на основе использования прямого корреляционного анализа / А .В. Таршин, А. М. Сотников, Р. Г. Сидоренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2015. — № 2(19) — С. 69-73.
12. Sotnikov A. М. Calculating method of error calculations of the object coordinating platform free inertial navigation systems of unmanned aerial vehicle / A. M. Sotnikov, A. B. Tantsiura, O. Yu. Lavrov // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т. 2, № 1. – С. 105-110.
13. Sotnikov A. A method for localizing a reference object in a current image with several bright objects / A. Sotnikov, V. Tarshyn, N. Yeromina, S. Petrov, N. Antonenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, № 9 (87). – P. 68-74.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
SotnikovА. Метод вторинної обробки комбінованих кореляційно-екстремальних систем навігації безпілотних літальних апаратів / SotnikovА., A. Tantsiura // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 9-15. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.009.